Pracovní skupina pro alergii na hmyzí jed (HVA)

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

Pracovní skupina byla založena 6. 10. 2021

Zakládající členové a vedoucí pracovní skupiny, jejich pracoviště:

MUDr. Martina Vachová, Ph.D., Ústav imunologie a alergologie FN a LF UK v Plzni

Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D., Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV a 3. LF UK v Praze

Přihlášení členové:

Aktuálně přihlášeno 22 členů

Zájemci o členství se mohou přihlásit na vachovam@fnplzen.cz

Cíle skupiny:

Zvýšit úroveň vědomí a poznání o problematice alergie na jed včely a vosy (HVA) u lékařů a jiných zdravotníků v oboru AKI a v jiných oborech.

Postupy:

 • přeložení a zpracování základních evropských a světových doporučení pro diagnostiku a léčbu HVA
 • získání základních epidemiologických dat o výskytu velmi závažných případů HVA a jejich léčbě v ČR
 • získání základních informací o výskytu indolentní forem systémové mastocytózy, zejména s projevy systémových alergických reakcí, charakteristika pacientů
 • zlepšení mezioborové spolupráce, např. alergolog – hematolog v diagnostice mastocytárních onemocnění
 • zhodnocení kvality života pacientů s HVA (dotazníková šetření)
 • poskytování konziliární činnosti v oblasti diagnostiky HVA a indikace alergenové imunoterapie hmyzími jedy (VIT) pro komplikované případy

DOKUMENTY

Zápisy ze schůzí:

1. setkání a schůze členů Pracovní skupiny pro alergii na hmyzí jed proběhlo v rámci akce Venom fórum ve dnech 18. – 19. 3. 2022.

 • zpráva z 1. setkání Pracovní skupiny HVA setkání zde
 • zápis z 1. schůze Pracovní skupiny HVA naleznete zde

2. setkání členů pracovní skupiny proběhlo v rámci pracovní schůze ČSAKI 10. 11. 2022 s tématem Alergie na jed hmyzu v klinické praxi

 • zápis z 2. schůze Pracovní skupiny HVA naleznete zde

 

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Plánované odborné akce v roce 2024

 • Pracovní schůze ČSAKI, téma: Alergie na jed hmyzu – klinická praxe a novinky, 14. 11. 2024, Praha

Odborné akce s tématem HVA v roce 2023

 • 5. Alergoforum ALK, 15. – 16. 9. 2023, Brno

1. Jana Šilarová: Léčba alergie na včelí jed u souboru včelařů – MUDr. Jana Šilarová

2. Daniela Hasičová : Jaké faktory ovlivňují ochotu pacienta k iniciaci VIT

3. Martina Vachová: Imunoterapie hmyzími jedy – kdy, proč, jak?

 • 40. Sjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, 18. – 21. 10. 2023, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

1. Martin Hrubiško (Bratislava, SR): 40 rokov VIT: kde sme začínali a kam sme sa posunuli

2. Martina Vachová (Plzeň, ČR): Novinky a pokroky v oblasti hmyzí alergie

3. Daniela Kapustová, Miloš Jeseňák (Martin, SR): Venómová imunoterapia v detskom veku – skúsenosti jedného centra

4. Luděk Hochmuth, Eva Balková (Banská Bystrica, SR): Adherencia k VIT – kde je problém?

5. Ján Mikler, Pavel Macháček (Martin, Nový Jičín, SR, ČR): Urgentný manažment anafylaxie po bodnutí osou alebo včelou

Odborné akce s tématem HVA v roce 2022:

 • Venom fórum Praha, 18. – 19. 3. 2022
 • XXXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, 5. – 8. 10. 2022, Praha

1. Urban Cerpes (Department of Dermatology and Venereology Medical University of Graz): Accelerated protocols with depot vaccine, dual venom immunotherapy, sting challenges with living insect

2. Martina Vachová (ÚIA FN a LF UK v Plzni): Frekvence dvojí senzibilizace k včelímu a vosímu jedu u pacientů s anamnézou reakce po bodnutí jedním druhem hmyzu

3. Tomáš Kozák (Hematologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha): Systémová mastocytóza – společná diagnóza pro alergologa i hematologa

4. Petr Kučera (Oddělení alergologie a klinické imunologie, Ústav imunologie a klinické biochemie, FNKV a 3. LF, Praha): Polymorbidní pacient s alergií na jed hmyzu – je to důvod k obavám?

5. Otília Petrovičová (Martin, SVK): Alergia na blanokrídly hmyz u dětí – nikdy nie je príliš skoro na liečbu

6. Sáva Pešák (FN u sv. Anny v Brně): Fatální anafylaktické reakce po bodnutí hmyzem

 • Pracovní schůze ČSAKI, téma Alergie na jed hmyzu, 10. 11. 2022, Praha

1. Petr Kučera (FNKV, 3. LF UK, Praha): Žírné buňky a alergie na jed hmyzu

2. Sáva Pešák (Ústav imunologie, Fakultní nemocnice u Svaté Anny, Brno): Alergie na vosíky

3. Martina Vachová (ÚIA FN a LF UK v Plzni): Možnosti sledování pacientů léčených VIT – naše zkušenosti

4. Ester Seberová (Respiral s.r.o., Plzeň): 20 let s VIT v alergologické ambulanci

5. Petr Kučera (FNKV, 3. LF UK, Praha) Alergenová imunoterapie jedem v praxi – reálná data v ČR

Doporučená literatura:

F. Rueff, et al: Diagnosis and treatment of Hymenoptera venom allergy. S2k Guideline of the German Society of Allergology and Clinical Immunology. Allergologie Select, 2023; 7: 154–190.

Sturm GJ, et.al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy. Allergy. 2018, 73: 744–764.

Průvodce alergenovou imunoterapií. Doporučení ČSAKI. (O. Rybníček, E. Seberová, 2021)

Vachová M.: Alergie na včelí a vosí jed. Remedia, 30, 2020, No 1, p. 68-70.

Sturm G.J., et al. : ß-blockers and ACE inhibitors are not a risk factor for severe systemic sting reactions and adverse events during venom immunotherapy. Allergy, 76, 2021.

Vachová M., et al.: Routine clinical utility of honeybee venom allergen components. J Allergy Clin Immunol Pract, 6, 2018.

Vachová M. Alergie na blanokřídlý hmyz. Postgraduální medicína, 21, 2019.

 

ODKAZY

Odkaz na pracovní skupinu pro alergii na jed hmyzu v rámci EAACI:

https://eaaci.org/working-group/insect/