Výbor společnosti

Seznam členů výboru ČSAKI: 2022 - 2025

Členové výboru:

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. – předseda
Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: +420 377 104 343
e-mail: panzner@fnplzen.cz

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. – místopředseda
Ústav imunologie 2. LF UK Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: +420 224 435 961
e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. – místopředseda
Pracoviště klinické a transplantační imunologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: +420 261 365 222
e-mail: ilja.striz@ikem.cz

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. – vědecký sekretář
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
tel.: +420 543 183 125
e-mail: jiri.litzman@fnusa.cz

MUDr. Dalibor Jílek, CSc. – pokladník
Odd. klin. imunologie a alergologie, Masarykova nem., Krajská zdravotní a. s.
Sociální péče 3316/12A
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 112 126
e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu

MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D.
Immuno-Flow s.r.o.
Rychnovská 651
199 00 Praha 9 - Letňany
tel: +420 286 923 150
e-mail: simona.belohlavkova@seznam.cz

doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.
Centrum alergologie a klinické imunologie
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: +420 257 273 045
e-mail: petr.cap@homolka.cz

MUDr. Martin Fuchs
Immuno-Flow s.r.o.
Rychnovská 651
199 00 Praha 9 - Letňany
tel: +420 286 923 150
e-mail: mfuchs@centrum.cz

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
tel: +420 477 751 800
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel: +420 495 833 454
e-mail: krcmova@fnhk.cz, krcmovai@gmail.com

MUDr. Tomáš Milota, PhD.
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
tel: +420 224 435 961
e-mail: tomas.milota@fnmotol.cz

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Alergologie a klinická imunologie
Synlab Czech s.r.o.
Stroupežnického 18
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel: +420 277 010 521
e-mail: vit.petru@synlab.cz

MUDr. Lenka Sedláčková
Alergologie a klinická imunologie
Gennet s.r.o.
Na Poříčí 26
110 00 Praha 1
tel: +420 242 456 883
e-mail: sedlackova.len@email.cz, lenka.sedlackova@gennet.cz

prof. MUDr. Anna, Šedivá, DSc.
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: +420 224 435 959
e-mail: anna.sediva@fnmotol.cz

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Klinika pneumologie a ftizeologie, LFP UK a FN Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň – Bory
tel: +420 377 402 716
e-mail: terl@fnplzen.cz

Revizní komise

doc. MUDr. Petr Kučera, PhD. – předseda revizní komise
Oddělení alergologie a klinické imunologie
FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: +420 267 162 671
e-mail: petr.kucera@fnkv.cz

Sekce laboratorní imunologie

RNDr. Vlastimil Král, CSc. – předseda Sekce laboratorní imunologie
Centrum imunologie a mikrobiologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, P.O. Box 115
400 01 Ústí nad Labem
tel: +420 477 751 800
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz

Sekce imunogenetiky

prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D. – předseda Sekce imunogenetiky
Ústav imunologie, FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomouc
tel.: +420 588 441 111
e-mail: frantisek.mrazek@fnol.cz

Sekce alergologických sester

Jaroslava Šimoníčková – předsedkyně Sekce sester
Alergologie a klinická imunologie
Synlab Czech, s.r.o., Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5
tel: +420 277 010 521
e-mail: jaroslava.simonickova@synlab.cz

Sekce imunologických laborantů

Olga Jůzová – předsedkyně Sekce laborantů
IKEM
PLM Oddělení klinické imunologie
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: +420 605 922 414
e-mail: juzo@ikem.cz

Sekretariát výboru

Bc. Marcela Melecká
Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: +420 377 103 387
e-mail: melecka@fnplzen.cz

Mgr. Vendula Pávková – asociační manažerka
Solen, s.r.o.
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc
tel: +420 777 714 679
e-mail: pavkova@csaki.cz