Sekce imunologických laborantů

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

Sekce imunologických laborantů byla založena v roce 2001.

Členové výboru SIL aktivně pracují na rozvoji oboru a pořádání odborných akcí JKIL a RKSIL.

Od roku 2010 je ČSAKI SIL součástí České asociace zdravotních laborantů (ČAZL) Aktuality - ČAZL (cazl.cz), spolupráce a blízká komunikace s ostatními odbornostmi ZL je přínosná nejen při tvorbě a plánování vzdělávacích akcí, ale zejména při prosazování změn ve vyhláškách a zákonech, zlepšování podmínek ZL v systému českého zdravotnictví. Zvláště při jednání s ministerstvy je výhodné být součástí větší organizace, která je uznávána státními orgány jako připomínkové místo a nesmí být opomenuta v případě změn legislativy a dalších důležitých témat týkajících se oboru zdravotní laborant.

Kontakty na členy výboru SIL 2022-2025

Olga Jůzová - předsedkyně
PLM Oddělení klinické imunologie
IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel.: 605 922 414
E-mail: juzo@ikem.cz

Ing. Tomáš Vlas
Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň
FN Plzeň Lochotín, 304 60, Plzeň-Lochotín
Tel.: 377 104 345
E-mail: vlas.tomas@gmail.com

Radka Musilová
ÚLBLD Klinická imunologie a alergologie - laboratoř
VFN v Praze, Karlovo náměstí 32, 121 11, Praha 2
Tel.: 224 966 638 / 605 913 132
E-mail: radka.musilova@vfn.cz,

Marie Otrubová
Oddělení laboratorní imunologie Ústavu klinické imunologie a alergologie
FNUSA v Brně Pekařská 53, 656 91, Brno
Tel.: 543 183 139 / 606 670 514
E-mail: marie.otrubova@fnusa.cz

Bc. Jiří Kotrbatý, DiS.
PLM Centrální příjem vzorků
IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel.: 261 362 280
E-mail: jiri.kotrbaty@ikem.cz

Zástupci SIL v prezidiu ČAZL: Prezidium - ČAZL (cazl.cz)
Olga Jůzová
Dis. Tomáš Brzobohatý

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání zdravotních laborantů

Studijní obory k získání kvalifikace Zdravotní laborant:

Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Akreditované kvalifikační kurzy k získání kvalifikace ZL (AKK):

AKK-Laboratorni-metody.pdf (mzcr.cz)

AKK-Laboratorni-metody-v-ochrane-a-podpore-verejneho-zdravi.pdf (mzcr.cz)

Specializační vzdělání ZL (SV):

Příloha č. 22 ZL - Alergologie a klinická imunologie.pdf (mzcr.cz)