Pracovní skupina Imunodeficience

PŘEDSTAVENÍ

Základní informace

Pracovní skupina pracuje v rámci ČSAKI jako sdružení lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří se zajímají o problematiku poruch imunity. Začátky skupiny navazují na neformální spolupráce center v rámci České republiky, organizovaná setkání se konají od roku 2016. Skupina se původně nazývala skupinou pro Primární imunodeficience, recentně se však pole poruch imunity rozrůst a zahrnuje i řadu sekundárních stavů, skupina tedy zahrnuje obecně problematiku imunodeficiencí.

Skupina je otevřena všem zájemcům, v současné době je v seznamu 45 členů ČSAKI.

Hlavními tématy jsou oblasti primárních imunodeficiencí, screening vrozených poruch imunity, registr primárních imunodeficiencí, spolupráce s pacienty, sekundární imunodeficience a aktuální témata, jako byla problematika imunodeficiencí v době pandemie COVID-19.

Významná pracoviště

FN Motol - Ústav imunologie
FNUSA Brno - Ústav klinické imunologie a alergologie
FNHK - Ústav klinické imunologie a alergologie
FN Plzeň - Ústav imunologie a alergologie
FN Olomouc - Oddělení alergologie a klinické imunologie
VFN Praha - Ústav imunologie a mikrobiologie
IKEM Praha - Ambulance klinické imunologie a alergologie
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Oddělení klinické imunologie a alergologie
FN Brno - Pediatrická klinika
Nemocnice České Budějovice - Imunologické oddělení
FNKV Praha - Oddělení alergologie a klinické imunologie
Zdravotní ústav Ostrava - Oddělení imunologie a alergologie
FNHK - Dětská klinika
Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně - Plicní oddělení
FN Olomouc a LF UP - Dětská klinika
Kasmed s.r.o. - Alergologie, imunologie, neurologie, Tábor
KN Liberec - Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
FN Ostrava - Oddělení alergologie a klinické imunologie

DOKUMENTY

Zápisy ze schůzí

Skupina má výraznou neformální stránku spolupráce na řadě dílčích vzájemných projektů, mezi členy skupiny, ale i přesahující do dalších oblastí, hlavně genetiky, laboratorních metod a hemato-onkologie. Z těchto aktivit vycházejí dokumentovatelné materiály jako jsou publikace, grantové projekty, ev. další dokumenty. Problematika je začleněna do schůzí výboru ČSAKI a odráží se v zápisech podle aktuálních témat.

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Odborné akce

Záznam o konání pravidelných jarních škol imunodeficitů lze nalézt zde https://imunologie.lf2.cuni.cz/vyznamne-udalosti/spring-pid-school-2023

Zasedání národní Imunodeficitní skupiny je plánováno na 9.10.2024, v úvodní den sjezdu ČSAKI v Hradci Králové.

Prezentace a publikace

Aktuální publikace PID skupiny Ústavu imunologie 2. LF UK a FNM lze nalézt na https://twitter.com/immuno_prague a na https://imunologie.lf2.cuni.cz/vyzkum/publikace-publications

Doporučené postupy a stanoviska

Průběžně se vyvíjející seznam doporučených postupů pro diagnostiku a péči o pacienty s PID onemocněními lze najít pod tímto odkazem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tos5p087yhusqBtPb-L-EWSK4tTwAsuK3ju-Ufa4xhI/edit?usp=sharing

Připomínky k doplnění prosím posílejte na adam.klocperk@fnmotol.cz či vkládejte formou komentáře do dokumentu.

Ostatní aktivity

Důležitou součástí činnosti skupiny je evidence pacientů s PID v rámci národních a mezinárodních registrů. V současné době je aktivní Národní registr a ESID registr.

ODKAZY

ERN RITA: https://ern-rita.org/

TWITTER: https://twitter.com/immuno_prague

Web Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol: https://imunologie.lf2.cuni.cz/