Cena Prof. Václava Špičáka

 

 

Nejlepší publikované texty v časopise Alergie jsou každoročně ohodnoceny Cenou profesora Václava Špičáka, a to v kategoriích původní práce, přehledný článek, kazuistika.

Soutěž o cenu prof. Václava Špičáka - časopis Alergie 2023

Původní práce

Dvořáková Ludmila a Paukert Jaromír
Časné reakce na betalaktamová antibiotika u dětí

Přehledný článek

Nabil El - Lababidi
Gastroinstestinální eozinofilní záněty z pohledu gastroenterologa

Kazuistika

Pecl Jakub, a kol.
Orální roztočová alergie - skrytá hrozba

Historie udělených cen

Soutěž o cenu prof. Václava Špičáka - časopis Alergie 2022

Původní práce
Záleská Radka, a kol.
Profiliny - neškodné panalergeny nebo alergeny s rizikovým potenciálem?

Přehledný článek
Střížová Zuzana, a kol.
Autoimunitní onemocnění a jejich vztah k virovým infekcím

Kazuistika
Šrotová Adriana, a kol.
„Perné chvilky na operačním sále“ - komplexní přístup alergologa k perioperační anafylaxi

Soutěž o cenu prof. Václava Špičáka - časopis Alergie 2021

Původní práce
Bělohlávková Simona, a kol.
Registr potravinových alergií DAFALL

Přehledný článek
Krčmová Irena, a kol.
Hereditární angioedém – charakteristika péče v ČR

Kazuistika
Potěšilová Alena
Pozdní diagnostika Di Georgeova syndromu – kazuistika

Soutěž o cenu prof. Václava Špičáka - časopis Alergie 2020

Původní práce
Rataj Michal, a kol.
Nový metodický přínos k diagnostice autoinflamatorních onemocnění: cytometrické stanovení intracelulární produkce prozánětlivých cytokinů

Přehledný článek
Králíčková Pavlína
Neinfekční komplikace u nemocných s běžnou variabilní imunodeficiencí (CVID) a jejich léčba

Kazuistika
Žalská Petra
Asthma bronchiale, alergická rýma, nosní polypy – běžné diagnosy v alergologické ordinaci, ale také první fáze eosinofilní granulomatosy s polyangiitidou

Soutěž o nejlepší práci časopisu ALERGIE za rok 2019

Původní práce
Kopelentová Eliška, a kol.
Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců s potravinovou alergií

Přehledný článek
Hrdý Jiří, a kol.
Vliv časného postnatálního podání probiotického kmene Escherichia coli 083:K24:H31 na rozvoj alergických onemocnění a vybrané imunologické charakteristiky

Kazuistika
Klocperk Adam, a kol.
První transplantace thymu v ČR jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge