Kontakt

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.

Korespondenční adresa:

ČSAKI
Ústav imunologie a alergologie LF UK
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
 
 

Asociační management ČSAKI:

Solen, s.r.o.
Mgr. Vendula Pávková
+ 420 777 714 679
pavkova@solen.cz