Pracovní skupina mladých alergologů a imunologů

PŘEDSTAVENÍ

Jsme skupina členů ČSAKI - alergologů a imunologů do 40 let. Snažíme se o podporu aktivit "juniorů" po vzoru EAACI - JM či podobných skupin v jiných odbornostech. Naším cílem je usnadnit vzdělávání a vědecké aktivity lékařů v počátcích jejich profesního života, stejně tak jako zprostředkovat kontakty a nadšení ostatních členů. Tato iniciativa má podporu výboru ČSAKI a předpokládáme, že se nám bude dařit ve spolupráci s výborem a potenciálními sponzory uskutečňovat vzdělávací akce zaměřené speciálně na mladé alergology a imunology, ať již v přípravě k atestaci, či v kontextu začínající vlastní praxe.

Na facebookových stránkách byla vytvořena "Skupina mladých alergologů a imunologů".