Terénní alergologové a imunologové

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

Vážené kolegyně, kolegové,

dovoluji si tímto oslovit potenciální zájemce o práci v Pracovní skupině terénních alergologů. Doposud byl vždy do výboru ČSAKI zvolen minimálně 1 zástupce (dr. Kočí, dr. Rohovský, dr. Brož, dr. Seberová) z menších nestátních zdravotnických zařízení. Aktuálně je takovým členem výboru doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Navíc jsem byla požádána ještě já, zda bych se neúčastnila jednání výboru jako host. Domnívám se, že by však tato vcelku početně silná skupina lékařů měla mít trochu více organizovanou strukturu i činnost. Nový web ČSAKI nám v tom jistě může být nápomocný.

Smyslem fungování skupiny by měl být primárně transport informací z terénu směrem k výboru ČSAKI: požadavky na témata při zasedání pracovních skupin, problematika jednání se zdravotními pojišťovnami – konkrétní věci ve vztahu k alergologii a klinické imunologii, problematika správné alergologické praxe, návrhy na změny bodového hodnocení výkonů a další.

Případné zájemce prosím, aby mě kontaktovali na e-mailu: kabsolonova@seznam.cz a uvedli jméno, pracoviště, e-mailový kontakt a případně telefon. Účast v PS je možná i pro lékaře, kteří nejsou statutárními zástupci zařízení.

Kateřina Absolonová

 

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační karty výkonů lze najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Konkrétně výkony čistě alergologické lze dohledat do všech podrobností po zadání odbornosti 207 (je jich celkem 10).

Další výkony odbornost sdílí s jinými obory (např. dermatologie, TRN, …), nutno kartu výkonu dohledat podle 5ticiferného kódu výkonu.

V kartě výkonu je výkon popsán i s časovou náplní a frekvencí účtování.


 

Od 1. 1. 2024 vešel v platnost kód Psychosomatická intervence (09170).

Jednotlivá zdravotnická zařízení si musí kód ve zdravotních pojišťovnách individuálně nasmlouvat.

Je třeba mít buď atestaci z psychosomatické medicíny (dále není třeba mít supervizi) nebo absolvovat v IPVZ kurz Základní psychosomatická péče (celkem 9x2 dny) + 1x ročně supervize.

Podrobnosti na stránkách Ministerstva zdravotnictví www.szv.mzcr.cz.

ODKAZY

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

Informace SAS jsou částečně veřejně přístupné, některé informace jsou dostupné po přihlášení jen pro členy SAS.