Odborné akce v roce 2022

8. 9. 2022

Gastroenterologické projevy u poruch imunity

2. LF UK a FN Motol, Praha
8. 9. 2022
Pořadatel: České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
9. – 10. 9. 2022

XXX. Severočeská imunologická konference

Ústí nad Labem
9. – 10. 9. 2022
Pořadatel: Imunologie o.p.s., Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČIS, ČSAKI
13. 9. 2022

Druhé setkání alergologů na Petřínských terasách

Petřínské terasy
13. 9. 2022
16. – 17. 9. 2022

IV. Alergoforum

Jihlava
16. – 17. 9. 2022
Pořadatel: ALK
24. 9. 2022

XIII. Moravský seminář sester oboru AKI

Olomouc
24. 9. 2022
Pořadatel: OAKI FN Ostrava, ČSAKI
24. 9. 2022

13. MORAVSKÝ SEMINÁŘ SESTER V OBORU ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Olomouc
24. 9. 2022
Pořadatel: SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
5. – 8. 10. 2022

XXXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

Praha
5. – 8. 10. 2022
Pořadatel: ČSAKI, SSAKI, ČIS, SIS
10. 11. 2022

Alergie na jed hmyzu v klinické praxi

Praha, Lékařský dům
10. 11. 2022
Pořadatel: ČSAKI
18. – 19. 11. 2022

XXIII. Beskydské alergologické a imunologické dny

Soláň
18. – 19. 11. 2022
Pořadatel: AKI FN Olomouc, OAKI FN Ostrava, ČSAKI
23. – 26. 11. 2022

MESIA Prague 2022

Praha
23. – 26. 11. 2022
Pořadatel: Czech Immunological Society
8. 12. 2022

Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů

Autoklub, Opletalova 29, Praha 1
8. 12. 2022
Pořadatel: ČSAKI
10. 12. 2022

XIX. Konference sester

Praha, Lékařský dům
10. 12. 2022
Pořadatel: ČSAKI, ČIPA