Pracovní skupina pro reprodukční imunologii

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Archiv proběhlých akcí

REPROMED 2024

REPROMED - 6. ČESKO-SLOVENSKÝ DISKUSNÍ DEN se konal dne 15. února 2024 a zaměřil se na komplexní pohled na poruchy plodnosti. Akce se konala v Bratislavě a byla organizována vzdělávací akademií Medirex Group Academy. Zahrnovala diskuse o poruchách plodnosti, reprodukční imunologii a o mezioborové spolupráci s odborníky z různých oblastí. Tématy byly novinky z mezinárodních kongresů, inovace v imunomodulačních přístupech a vliv obezity a poruch výživy na imunitu a fertilitu. Program akce je ke stažení ZDE, další informace naleznete na webu pořadatele.

REPROMED 2023

REPROMED 2022

 

WebinářeAbout Us | European Society for Reproductive Immunology

Pravidelné webináře ESRI se konají každé poslední pondělí v měsíci v odpoledních hodinách. Webináře vede dr. Udo Markert z Jeny, jednací řečí je angličtina. Přístupové údaje a program lze získat na karin.cerna@gennet.cz.

 

Odborná stanoviska PS RI ČSAKI

Časopis lékařů českých 1/2021

 

Doporučené zdroje ke studiu

  1. Kwak-Kim Joanna, et. al. Immunology of Recurrent Pregnancy Loss and Implantation Failure.2022. ELSEVIER Academic Press, Paperback ISBN: 9780323908054 eBook ISBN: 9780323908061

  2. Chaouat Gerard, et al. Immunology of Pregnancy. 2013. Bentham Books. ISBN: 978-1-60805-734-4 (Print) ISBN: 978-1-60805-733-7 (Online)

  3. American Journal of Reproductive Immunology

  4. Journal of Reproductive Immunology

PŘEDSTAVENÍ

Historie a činnost

Historie Pracovní skupiny pro reprodukční imunologii ČSAKI ČLS JEP (PS RI) začala v listopadu 2015 prvním setkáním klinických lékařů specializujících se na problematiku imunologických příčin poruchy plodnosti v Lékařském domě v Praze. Na podnět MUDr. Karin Černé si tato skupina stanovila několik cílů, mezi nimiž byla na prvním místě organizace odborných sympozií zaměřených na vzdělávání lékařů v dané oblasti. Smyslem bylo poskytovat a prezentovat informace aktuální a užitečné pro klinickou praxi.

Základem činnosti PS RI jsou pravidelná jednání skupiny konaná nejméně 2x ročně. Jsou na nich projednávány organizace a programy odborných a vzdělávacích akcí organizovaných PS RI nebo těch, na nichž PS RI participuje, projednávány jsou také odborné otázky a stanoviska PS RI k aktuálním problémům v oblasti péče o pacienty s poruchami plodnosti. V neposlední řadě jsou jednání věnována formulacím stanovisek PS RI k diagnostice a léčbě imunologických příčin poruch plodnosti.

Práce PS RI je inspirována a vychází z doporučení Evropské společnosti pro reprodukční imunologii (European Society for Reproductive Immunology, ESRI) a Mezinárodní společnosti pro imunologii reprodukce (International Society for Immunology of Reproduction, ISIR). Ambicí PS RI je zastupování ČSAKI v rámci ESRI a ISIR a delegování národních reprezentantů do ESRI ze svých řad.

Od svého počátku navázala PS RI úzkou spolupráci se slovenskými kolegy ze SSAKI. Hlavním vyjádřením této spolupráce se záhy stala společná organizace sympózií Repromed, které se konají střídavě v Praze a v Bratislavě.

V současné době PS RI každoročně organizuje již zmíněný Repromed (obvykle v období kolem dne svatého Valentýna) a spolupořádá sekci reprodukční imunologie na každoročním kongresu ČSAKI/SSAKI.

Našim nejbližším cílem je zorganizovat pravidelný intenzivní kurs reprodukční imunologie pro mladé imunology, gynekology a další odborníky. Rádi bychom se dál posunuli v oblasti klinického výzkumu, protože formát PS je ideální platformou pro organizaci multicentrických studií.

PS RI je neformální sdružení lékařů různých odborností zaměřených na problematiku poruch plodnosti a jejich imunologických příčin. Práce skupiny se dlouhodobě účastní nejenom kliničtí imunologové, ale též kliničtí bioanalytici a reprodukční gynekologové, skupina spolupracuje s odborníky na embryologii, endokrinologii a dalšími specialisty.

V současnosti není členství v PS RI formalizováno a skupina je otevřena všem zájemcům o aktivní spolupráci – lékařům i nelékařům, odborníkům různých specializací. Zájemci o zařazení do mailing listu PS RI nechť se hlásí na níže uvedené e-mailové adrese. Mimořádně vítáni jsou aktivní členové, kteří mají chuť a potenciál posouvat náš obor vpřed v souladu s aktuálním děním v oblasti klinické reprodukční imunologie v Evropě a ve světě.

 

Kontakt:

MUDr. Karin Černá

GENNET s.r.o., Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
karin.cerna@gennet.cz