Centra léčby hereditárního angioedému

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

Hereditární angioedém (HAE) je vzácné vrozené onemocnění, jehož hlavním klinickým projevem jsou masivní otoky podkoží a/nebo sliznic v důsledku nekontrolované aktivace především komplementového a kininového systému. HAE se řadí k vrozeným poruchám imunity, i když svými projevy poněkud vybočuje.

Členové pracovní skupiny:

  • prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc., prim. MUDr. Pavel Kuklínek, CSc., doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D., MUDr. Marta Sobotková, MUDr. Radana Zachová, MUDr. Martina Vachová Ph.D., prim. MUDr. Václava Gutová, prim. MUDr. Roman Hakl, Ph.D.

Při výboru odborné společnosti ČSAKI JEP byla v roce 2011 vytvořena pracovní skupina pro problematiku HAE. Péče o pacienty je u nás soustředěna do čtyř specializovaných center:

  • Ústav imunologie, FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
  • Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň, Alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň 1
  • Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
  • Ústav klinické imunologie a alergologie, FN U sv Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno

DOKUMENTY

Doporučené postupy diagnostiky a péče o pacienty s hereditárním angioedémem:

  • Hereditární angioedém (HAE) D 84.1
  • Maurer M, Magerl M, Betschel S, Aberer W, Ansotegui IJ, Aygören-Pürsün E, et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema-The 2021 revision and update. Allergy. 2022.
  • Busse PJ, Christiansen SC, Riedl MA, Banerji A, Bernstein JA, Castaldo AJ, Craig T, Davis-Lorton M, Frank MM, Li HH, Lumry WR, Zuraw BL. US HAEA Medical Advisory Board 2020 Guidelines for the Management of Hereditary Angioedema. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jan;9(1):132-150.e3.

 

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ