Atestace

Pokyny k ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU alergologie a klinická imunologie

2021

atestace lékaři 

  •  28. a 30. 6.   - LF UK v Plzni
  •  13. a 14. 12. - LF UK v Hradec Králové

2020

Atestace lékaři 

  • 7. a 8.12.2020 – 3. LF UK

Kurzy lékaři i VŠ nelékaři    

  • 11. -14.5. 2020- 1. LF UK– Kurs I
  • 2.-5. 11. 2020- 3. LF UK– Kurs II

Atestace VŠ nelékařů

  • 15.6. a 23.11.2020 (IPVZ,Praha)

Atestace informace červen 2020 

Atestace informace prosinec 2020 

Vzdělávací program:


Přihláška k atestaci -  je k dispozici v aplikaci EZP  https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE.

Akreditace pracovišť - doložení praxe musí odpovídat požadavkům jednotlivých VP na akreditovaná pracoviště. Jejich naplnění je podmínkou přístupu k atestační zkoušce. (viz. seznam akreditovaných pracovišť http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html)

Otázky k atestační zkoušce - http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-_13327_936_3.html