Atestace

Pokyny k ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU alergologie a klinická imunologie

2022

ATESTACE LÉKAŘI

  • 20.-21. 6.2021 -   LF MU Brno
  • předatestační kurz : 4.-7. 4 2022
  • 15.-16.12.2022  - LF UP Olomouc
  •  předatestační kurz : 10.-14.10.2022

2021

ATESTACE LÉKAŘI

  •  13. a 14. 12. - LF UK Hradec Králové
  •  předatestační kurz : 1.-4. 11.2021

kontakt:

Alžběta Čábelková
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK
Kateřinská 32
121 08, Praha 2
tel: 224 964 354
alzbeta.cabelkova@lf1.cuni.cz

  •  13. a 14. 12. - LF UK Hradec Králové

místo konání: Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové

přihlášky  do 12.10.2021

kontakt: paní Žaneta Zvěřinová, Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové, Děkanát – Správní oddělení Šimkova

870, 500 03 Hradec Králové, e.mail: zverinoza@lfhk.cuni.cz, tel. 495 816 217

podrobnější informace: https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lek

 

Termíny atestací nelékařů:

     

22.11.2021 8:00

Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 

 

Vzdělávací program:


Přihláška k atestaci -  je k dispozici v aplikaci EZP  https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE.

Akreditace pracovišť - doložení praxe musí odpovídat požadavkům jednotlivých VP na akreditovaná pracoviště. Jejich naplnění je podmínkou přístupu k atestační zkoušce. (viz. seznam akreditovaných pracovišť http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html)

Otázky k atestační zkoušce - http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-_13327_936_3.html