Cena Prof. Vladimíra Zavázala

Od roku 1999 je udělována výborem ČSAKI cena na počest prof. MUDr. Vladimíra Zavázala, DrSc.,osobnosti světového formátu. Tato cena je věnována významným představitelům české alergologie a klinické imunologie, kteří se svou odbornou činností zasloužili o rozvoj tohoto oboru.

Laureáti ceny:

2024 – prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. 

2023 – MUDr. Štěpánka Čapková

2022 – MUDr. Simona Bělohlávková

2020 – doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

2019 – MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

2018 – prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

2017 – prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

2016 – prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

2015 – prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

2014 – doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

2013 – RNDr. Ivo Lochman, CSc.

2012 – RNDr, Vlastimil Král, CSc.

2011 – prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

2010 – prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

2009 – prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.

2008 – prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2007 – doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

2006 – MUDr. Martin Fuchs

2005 – doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

2004 – doc. MUDr. František Kopřiva, CSc.

2003 – MUDr. Bronislava Novotná

2002 – MUDr. Ester Seberová

2001 – doc. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

2000 – MUDr. Květuše Etlerová a MUDr. Irena Krčmová + kolektiv OKIA Hradec Králové

1999 – MUDr. Ondřej Rybníček