Pracovní skupina pro lékové alergie

Rychlá navigace

PŘEDSTAVENÍ

Hypersenzitivní reakce na léky jsou nepředvídatelné, potenciálně život ohrožující reakce na léky klinickým průběhem připomínající alergické reakce. Mohou a nemusí být podmíněné imunologickým mechanismem. Tvoří asi 15 % nežádoucích účinků léčiv a postihují cca 7% populace. Určení přesné diagnózy a léčby vyžaduje komplexní postup, sestávající z velmi podrobné anamnézy a testů laboratorních, kožních a provokačních. V praxi často převládá stanovení diagnózy jen na základě anamnestických údajů, bez konfirmace alergologickým vyšetřením. Tento přístup vede na jedné straně často k nadhodnocování diagnózy alergie na léky, ke zbytečným medikačním omezením u dotyčných pacientů a má i široký dopad ekonomický (preskripce dražších léků druhé volby) a epidemiologický (typickým příkladem je nárůst rezistence k antibiotikům pro nadhodnocení „alergie na penicilin“). Na druhé straně může uniknout pozornosti pravá příčina reakce a pacient zůstává vystaven riziku jejího opakování s možným až fatálním průběhem. Výsledkem diagnózy lékové alergie je také vybavení pacienta letákem s uvedením náhradní medikace.

Mezi léčebné postupy u lékové alergie patří metoda indukce lékové tolerance (dříve desenzitizace). Týká se pacientů, u kterých vznikne nežádoucí reakce na lék, který nezbytně potřebují (např. u léčby nádorových onemocnění, roztroušené sklerózy, nespecifických střevních zánětů, diabetu, hemofilí a trombofilních stavů atd.).

S cílem zlepšit diagnostiku a léčbu lékových alergií byla v listopadu 2013 při ČSAKI založena Pracovní skupina pro lékové alergie. Její činnost je zaměřena na edukaci odborné veřejnosti o správných diagnostických a terapeutických postupech, šíření nových poznatků a na podporu zavádění těchto postupů do praxe.

Vedoucí pracovní skupiny:

MUDr. Lenka Sedláčková
Gennet s.r.o.
sedlackova.len@email.cz; lenka.sedlackova@gennet.cz

Přihlášky:

V případě zájmu o členství kontaktujte prosím e-mailem vedoucí skupiny MUDr. Lenku Sedláčkovou, která Vám zašle k vyplnění dotazník. Z členství nevyplývají žádné poplatky ani povinnosti.

 

Síť konzultačních pracovišť lékové alergie

Město / pracoviště Název / adresa Konzultující lékař Kontakt Zaměření / poznámky
Brno
FN u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny v Brně, Oddělení laboratorní imunologie, Pekařská 53, 656 91 Brno MUDr. Sáva Pešák tel: 543 183 121, e-mail: sava.pesak@fnusa.cz
Brno
AKIMED
AKIMED, Božetěchova 79, 612 00 Brno Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. tel: 724 501 151, e-mail: vojtech.thon@recetox.muni.cz
Hradec Králové
FN Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové MUDr. Irena Krčmová, CSc.
MUDr. Adriana Šrotová
tel: 495 833 771; 602 828 310; 495 833 781, e-mail: irena.krcmova@fnhk.cz, adriana.srotova@fnhk.cz Je nezbytné vybavit pacienta lékařskou zprávou. Taktéž možnost vyšetření laboratorního- bazotesty, LTT.
Hradec Králové
FN Hradec Králové
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. tel: 495 836 389 Pouze kožní projevy.
Kolín
Oblastní nemocnice Kolín a.s.
Alergologická ambulance, Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s., Žižkova 146, 280 00 Kolín MUDr. Jaromír Paukert tel: 321 756 418, e-mail: jaromir.paukert@nemocnicekolin.cz
Olomouc
FN Olomouc
Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc MUDr. Mojmír Račanský tel: 588 443 245, e-mail: mojmir.racansky@fnol.cz Lokální anestetika, NSA, betalaktamová ATB, antikoagulancia.
Ostrava
FN Ostrava
Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba MUDr. Tomáš Balner tel: 597 373 011, e-mail: tomas.balner@fno.cz
Plzeň
FN Plzeň
Ústav imunologie a alergologie
FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
MUDr. Martin Liška, Ph.D.
MUDr. Radka Galanská, Ph.D.
tel: 377 103 387, e-mail: liska@fnplzen.cz,
galanskar@fnplzen.cz
Dětští pacienti - prim. Liška, dospělí pacienti - MUDr. Galanská.
Praha
FN Královské Vinohrady
Oddělení alergologie a klinické imunologie
FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.
MUDr. Petra Králová
MUDr. Martin Zikeš
tel: 267 162 257, e-mail: sekret_oaki@fnkv.cz, petra.kralova@fnkv.cz, martin.zikes@fnkv.cz Lokální anestetika, reakce při celkové anestezii (všichni), antibiotika (Dr. Králová), rtg-kontrastní látky (Dr. Zikeš).Nezbytnou podmínkou konzultace je prvotní kontakt odesílajícího lékaře (mail, telefon) s poskytnutím lékařské zprávy s dostatečnými informacemi o pacientovi a řešeném problému, před případným odesláním pacienta k vyšetření.
Praha
FN Motol
Ústav imunologie 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 MUDr. Marta Sobotková tel: 224 435 983, 224 435 976, e-mail: marta.sobotkova@fnmotol.cz Lokální anestetika, nesteroidní antirevmatika, jodové kontrastní látky, antibiotika.
Praha
IKEM
Pracoviště klinické a transplantační imunologie, Ambulance klinické imunologie a alergologie, Institut klinické a experimentální medicíny,
Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4
MUDr. Jana Vydláková,
MUDr. Margareta Beyerová
tel: 261 362 399, 261 362 322 Převážně pro pacienty IKEM, ostatní pouze po domluvě s řádným doporučením.
Praha
Immunia spol s.r.o.
Immunia spol s.r.o., Křižíkova 147/77, 186 00 Praha 8 MUDr. Eva Daňková, CSc.
MUDr. Ivana Šetinová
tel: 224 829 466, e-mail: dankova@immunia.org, setinova@immunia.org, www.immunia.org Konzultace a diagnostika, laboratorní testy: BAT, LTT (léky neuvedené na žádance nutno donést).
Praha
Gennet s.r.o
Gennet s.r.o., Alergologie a klinická imunologie, Kostelní 9, Praha 7 MUDr. Lenka Sedláčková tel: 603 440 238, e-mail: lenka.sedlackova@gennet.cz
Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Oddělení klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní , a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem. Budova T, 4. podlaží. MUDr. Jiří Mudruňka
prim. MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
tel.: 477 114 416; e-mail: okia-mn@kzcr.eu
Zlín
KNTB, a.s. Zlín
Ambulance alergologie a klinické imunologie plicního odd. KNTB, a.s. Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín MUDr. Pavel Štach tel: 577 552 137, 577 552 621, e-mail: stach.pavel@gmail.com

DOKUMENTY

Doporučené postupy a stanoviska:

Podrobná a úplná anamnéza je nenahraditelným zdrojem informací. Vyplnění jednotného přehledného formuláře usnadní orientaci ošetřujícímu i konzultujícímu lékaři a díky sekvenci cílených dotazů sníží riziko opominutí důležitých souvislostí:

Dotazník ENDA

  • doporučujeme k odběru anamnézy závažnější jednorázové reakce

Dotazník vícečetné lékové přecitlivělosti

  • doporučujeme, pokud pacient hlásí vícero reakcí na léky

Stanovení tryptázy

  • indikace a podmínky odběru materiálu pro vyšetření

Negativní stanovisko k používání lékových precipitačních testů

 

AKTUALITY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Odborné akce

Den lékové alergie v Kutné Hoře

ODKAZY

EAACI Knowledge Hub

  • v části Educational courses jsou volně přístupné videozáznamy kurzů k lékové alergii "Courses on drug allergy"
  • v části Resources jsou v nabídce “Position papers a Consensus documents“ - stěžejní publikované dokumenty k problematice, vyhledávání lze urychlit výběrem kategorie “drug allergy“

ISPAR

  • mezinárodní skupina pro suspektní perioperační alergické reakce