Cena Dr. Josefa Lišky

Od roku 1995 je tato cena každoročně udělována výborem ČSAKI k poctě zakladatele české alergologie MUDr. Josefa Lišky za nejlepší v odborném tisku publikovanou originální vědeckou práci a za nejlepší monografii týkající se oboru alergologie a klinická imunologie, jejímž prvním autorem je člen ČSAKI. Výběr do soutěže přihlášených prací provádí komise pod předsednictvím doc. MUDr. Petra Kučery, Ph.D. Cena se uděluje vždy jeden rok zpětně na slavnostním Předvánočním setkání alergologů a klinických imunologů, konaném 2. čtvrtek v prosinci v Praze.

Cena Dr. Josefa Lišky za rok 2024

Výbor ČSAKI vypisuje soutěž o cenu Dr. Josefa Lišky za rok 2024, která bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 11. 12. 2025. Do soutěže o cenu Dr. Josefa Lišky se mohou přihlásit autoři, kteří jsou členy ČSAKI ČLS JEP nejméně tři roky. Výjimka může být udělena osobám, u nichž uplynula od ukončení jejich pregraduálního studia doba kratší než tři roky. Cena 30 000 Kč pro nejlepší práci v dané kategorii je určena pro autory, kteří publikovali v roce 2024 významnou práci v těchto kategoriích:

Knižní monografie

Žadatel musí být autorem odborné knižní publikace v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na šíři dopadu na českou lékařskou veřejnost, zejména v oboru alergologie a klinická imunologie.

Původní vědecká práce

Žadatel musí být prvním autorem původní časopisecké vědecké práce v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na vědeckou hodnotu publikace. Upřednostněny budou práce vzniklé převážně na českých pracovištích.

Žadatelé zašlou přihlášku spolu s publikací elektronickou formou do 30. 4. 2025 paní Vendule Pávkové na adresu: pavkova@csaki.cz

V případě, že nemáte knižní publikaci k dispozici v elektronické podobě, můžete ji zaslat v tištěné verzi spolu s kopií přihlášky na adresu: Solen s.r.o., Mgr. Vendula Pávková, Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc.

Přihláška ke stažení ZDE.

Cena Dr. Josefa Lišky za rok 2023

Cena Dr. Josefa Lišky za rok 2023 bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 12. 12. 2024.

Historie udělených cen

2022

Původní vědecká práce

Milota Tomáš, Smetanova Jitka, Skotnicova Aneta, Rataj Michal, Lastovicka Jan, Zelena Hana, Parackova Zuzana, Fejtkova Martina, Kanderova Veronika, Fronkova, Eva, Rejlova Katerina, Sediva Anna, Kalina Tomas. Clinical Outcomes, Immunogenicity, and Safety of BNT162b2 Vaccine in Primary Antibody Deficiency . Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 11(1):306-314, 2022

Cena za knižní monografii nebyla udělena.

2021

Původní vědecká práce

Z. Střížová, M. Kuchař, L. Čapková, M. Komarc, J. Skřivan, J. Bartůňková, J. Plzák and D. Smrž. Fas-Fas Ligand Interplay in the Periphery of Salivary Gland Carcinomas as a New Checkpoint Predictor for Disease Severity and Immunotherapy. Biomedicines (2021), 9(402), 1-15

Monografie

Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá a kol.: Imunodeficience (3. přepracované a doplněné vydání), Grada 2021

2020

Soutěž byla zrušena.

2019

Původní vědecká práce

L. Kasikova, M. Hensler, I. Truxova, P. Skapa, J. Laco, L. Belicova, I. Praznovec, S. Vosahlikova, M. J. Halaska, T. Brtnicky, L. Rob, J. Presl, J. Kostun, I. Cremer, A. Ryska, G. Kroemer, L. Galluzzi, R. Spisek, J. Fucikova: Calreticulin exposure correlates with robust adaptive antitumor immunity and favorable prognosis in ovarian carcinoma patients. (Journal for ImmunoTherapy of Cancer Nov 2019)

Monografie

Martin Fuchs: Potravinová alergie – Jak na ni, Mladá fronta 2019

 

Historie udělených cen do roku 2018