Alergenová imunoterapie

PŘEDSTAVENÍ

Pracovní skupina pro alergenovou imunoterapii byla založena v r. 2022.

Důvodem založení této pracovní skupiny byl nárůst nedostupnosti některých tabletových terapeutických alergenů k léčbě inhalačních alergií. Vznikla potřeba pracovního týmu lékařů, který by se více zabýval problémy spojenými s podporou kauzálního imunomodulačního procesu, který je určen pouze pro naši odbornost.

V průběhu roku 2023 se po opakovaných jednáních se Státním ústavem pro kontrolu léčiv podařilo rozdělení terapeutických alergenů tak, aby byl postupně umožněn racionální systém jejich úhrad. Přesto dostupnost některých tabletových alergenů je stále v řešení.

Vize pracovní skupiny není pouze jednání s jinými autoritami. Platforma pracovní skupiny by měla sloužit k vzájemné výměně názorů, nápadů k podpoře alergenová imunoterapie, která je pro statut našeho oboru významná. Je snahou, aby alergenové imunoterapii byl věnován náležitý respekt i z pohledu jiných odborností.

Cílem pracovní skupiny je vytvořit nezávislou skupinu lékařů, kteří se hlouběji zabývají alergenovou imunoterapii a chtějí přinášet v tomto směru nové podněty.

Za pracovní skupinu
MUDr. Irena Krčmová, CSc

Kontakt:

MUDr. Irena Krčmová, CSc
E-mail: irena.krcmova@fnhk.cz
Tel.: +420 602 828 310