Odborné akce

Cílem společnosti je podílet se významným způsobem na zajištění celoživotního vzdělávání lékařů v oboru alergologie a klinické imunologie. Společnost, případně její složky (sekce a pracovní skupiny) organizují odborné sjezdy, konference a pracovní schůze nebo se na organizaci podílí a dohlíží na kvalitu odborného programu.

Níže naleznete přehled odborných akcí, jejichž program je přímo připravován výborem ČSAKI nebo je výborem konzultován a schvalován (tyto akce jsou označeny jako AKCE ČSAKI). Jsou zde ale uvedeny i další významné odborné akce tohoto oboru, na nichž se ČSAKI organizačně ani programově nepodílí.

Více informací Méně informací

Ostatní akce

04.03.2024 - 06.03.2024

12. Kurz dětské flexibilní bronchoskopie

Pořadatel: Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP a 2. LF UK

Praha

Místo konání: 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

Kontakt (organizační zajištění):

AMCA, spol. s r. o. 
tel.: +420 221 979 351
mobil: +420 731 496 060
e-mail: amca@amca.cz

Více informací na www.detskapneumologie.cz/kalendar-akci/12-kurz.

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

14.03.2024

Pracovní schůze ČSAKI: Alergie 2024 - Alergenová imunoterapie a její souvislosti

Pořadatel: ČSAKI

Praha

Místo konání: Kongresové centrum Vavruška - Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 120 00 Praha

Odborný garant: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. (Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha)

Kontakt (organizační zajištění):

Solen, s.r.o.
Mgr. Kateřina Dostálová
tel.: + 420 775 855 572
e-mail: k.dostalova@solen.cz 

Pozvánka ke stažení ZDE

 

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

22.03.2024 - 23.03.2024

XXX. Luhačovické dny

Pořadatel: Lázně Luhačovice a. s.

Luhačovice

Místo konání: Společenský dům, Luhačovice

Odborný garant: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. (Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha), MUDr. Irena Krčmová,CSc. (Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové)

Kontakt:

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha 
e-mail: petr.cap@homolka.cz

 

duben
Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

05.04.2024 - 06.04.2024

XXXII. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie

Pořadatel: Alergologie a imunologie s.r.o.

Loučná nad Desnou

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou 

Odborný garant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. (OAKI FN Ostrava)

Odborný program: MUDr. Karel Černý (Alergologie a imunologie s.r.o., Šumperk)

Kontakt (organizační zajištění):

Solen, s.r.o.
Mgr. Kateřina Dostálová
tel.: + 420 775 855 572
e-mail: k.dostalova@solen.cz

Více informací a on-line registrace na www.sumperskedny.cz

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

11.04.2024

Pracovní schůze ČSAKI: Kazuistiky

Pořadatel: ČSAKI

Praha

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. (Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň)

Koordinátoři: MUDr. Dalibor Jílek, CSc. (Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,), MUDr. Irena Krčmová, CSc. (Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové)

Kontakt (organizační zajištění): 

Mgr. Vendula Pávková
tel.: + 420 777 714 679
e-mail: pavkova@solen.cz
 

Více informací Méně informací

Ostatní akce

13.04.2024

22. konference dětské pneumologie

Pořadatel: Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP

Praha

Místo konání: Hotel DAP, Vítězné nám. 684/4, Praha 6

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP (Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)

Kontakt (organizační zajištění):

AMCA, spol. s r. o.
tel: +420 724 140 729
e-mail: amca@amca.cz

Více informací na www.pneumologie.amca.cz

Více informací Méně informací

Ostatní akce

17.04.2024 - 19.04.2024

XXII. Martinské dni imunológie

Pořadatel: SSAKI

Martin

Místo konání: MARTIN, Aula MAGNA JLF UK, Edukačné centrum BioMed, Malá hora 4a

Odborný garant: prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák,PhD., MBA

Kontakt (organizační zajištění):

Agentúra IMPRES, s.r.o.
Ing. Jela Petrisková, PhD.
jela.petriskova@agenturaimpres.sk
+421 905 747 778

Více informací na www.mdi-martin.com

Více informací Méně informací

Ostatní akce

26.04.2024 - 27.04.2024

ImmunoDays 2024

Pořadatel: Phadia s.r.o.

Znojmo

Místo konání: HOTEL PREMIUM ZNOJMO, Pražská 2133/100, 669 02 Znojmo 

Pozn.: Bude možné připojit se také k ON-LINE vysílání akce.

Kontakt (organizační zajištění):

Solen, s.r.o.
Bc. Dominika Reková
+420 770 158 643
rekova@solen.cz

Kompletní informace a registrace na oficiálních stránkách akce www.immunodays.cz

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

29.04.2024

XVII. Jednodenní konference imunologických laborantů

Pořadatel: ČSAKI

Praha

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha

Odborný garant: Olga Jůzová (PLM Oddělení klinické imunologie, IKEM, Praha)

Kontakt:

Olga Jůzová
PLM Oddělení klinické imunologie, IKEM, Praha
e-mail:juzo@ikem.cz

květen
Více informací Méně informací

Ostatní akce

03.05.2024

Světový den astmatu a alergie 2024

Pořadatel: ČIPA

Praha

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. (Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha)

Kontakt:

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 
e-mail: petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz

Více informací Méně informací

Ostatní akce

10.05.2024 - 11.05.2024

XXIII. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

Pořadatel: Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, Litomyšl

Litomyšl

Místo konání: Smetanův dům, Komenského nám. 402, 570 01 Litomyšl

Odborný garant: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. (Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN Plzeň)

Odborný program: MUDr. Jiří Novák

Kontakt (organizační zajištění):

Solen, s.r.o.
Mgr. Kateřina Dostálová
tel.: + 420 775 855 572
e-mail: k.dostalova@solen.cz

Více informací a on-line registrace na www.setkanilekaru.cz.

 

Více informací Méně informací

Ostatní akce

24.05.2024 - 25.05.2024

XXVII. Rožnovské dny alergologie klinické imunologie

Pořadatel: OAKI FN Ostrava, SOLEN, s. r. o.

Rožnov pod Radhoštěm

Místo konání: Hotel Relax, Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Odborný garant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. (OAKI FN Ostrava)

Odborný program: MUDr. Pavel Macháček

Kontakt (organizační zajištění):

Solen, s.r.o.
Rostislav Reininger
reininger@solen.cz
+420 778 775 664

Více informací a on-line registrace na https://www.roznovskedny.cz

Více informací Méně informací

Ostatní akce

24.05.2024 - 25.05.2024

XII. konference funkčního vyšetření plic

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Zlín

Místo konání: Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín
                        Interhotel Zlín, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Přípravný výbor: prim. MUDr. Jarmila Fišerová, MUDr. Stanislava Kacrová, MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Eva Voláková

Kontakt (organizační zajištění):

Solen, s.r.o.
JUDr. Klára Černošková
cernoskova@solen.cz
+420 725 382 744

Více informací na www.konferencefvp.cz.

Více informací Méně informací

Ostatní akce

31.05.2024 - 03.06.2024

EAACI Congress 2024

Pořadatel: EAACI

Valencia, Spain

Místo konání: Valencie, Španělsko

Kompletní informace na oficiálních stránkách kongresu www.eaaci.org/events_congress/eaaci-congress-2024

červen
Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

13.06.2024

Pracovní schůze ČSAKI: Gejzír autoprotilátek v diagnostice – tušení souvislostí

Pořadatel: ČSAKI

Praha

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. (Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň)

Koordinátoři: RNDr. Vlastimil Král, CSc. (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie, Ústí nad Labem), prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. (Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha) 

Kontakt (organizační zajištění):

Mgr. Vendula Pávková
+ 420 777 714 679
pavkova@solen.cz


 

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

14.06.2024 - 15.06.2024

Zasedání Pracovní skupiny pro potravinové alergie (PAPRSK)

Pořadatel: Pracovní skupina pro potravinovou alergii ČSAKI

Zaječí

Místo konání: Zaječí

Odborný garant: MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D. (Immuno-flow, s.r.o.)

Kontakt:

MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D.
Immuno-flow, s.r.o.
e-mail: simona.belohlavkova@seznam.cz

Více informací Méně informací

Ostatní akce

26.06.2024 - 29.06.2024

Summer School on Tumor Microenvironment and Immunity

Pořadatel: Czech Academy of Sciences

Nové Hrady

Místo konání: Nové Hrady

Odborný garant: Dr. Luca Vannucci, MD, PhD, Ofcr

Více informací v pozvánce.

září
Více informací Méně informací

Ostatní akce

05.09.2024 - 07.09.2024

GA²LEN ANACARE GA²FA Conference

Pořadatel: ANACARE GA²LEN e.V

Padova, Itálie

Místo konání: Padova, Itálie

Kompletní informace na oficiálních stránkách konference www.ga2len-gafa.eu

Více informací Méně informací

Ostatní akce

05.09.2024 - 06.09.2024

ISMA-RHINA 2024

Pořadatel: EAACI

Helsinky, Finsko

Místo konání: Helsinky, Finsko

Kompletní informace naleznete na oficiálních stránkách EAACI.

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

12.09.2024

Pracovní schůze ČSAKI: Protinádorová imunoterapie: přínosy a stinné stránky

Pořadatel: ČSAKI, ČIS

Praha

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha

Odborný garant: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA (Ústav imunologie 2. LF UK Praha)

Koordinátoři: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA (Ústav imunologie 2. LF UK Praha), prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. (Ústav imunologie FN Motol, Praha)

Kontakt (organizační zajištění):

Mgr. Vendula Pávková
+ 420 777 714 679
pavkova@solen.cz

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

13.09.2024 - 14.09.2024

XXXII. Severočeská imunologická konference

Pořadatel: Imunologie Ústí nad Labem o.p.s., Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Místo konání: Severočeské divadlo, Lidické nám. 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem

Odborný garant: MUDr. Dalibor Jílek, CSc. (Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem), RNDr. Vlastimil Král, CSc. (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie)

Kontakt:

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu 

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie, Ústí nad Labem
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz


 

Více informací Méně informací

Ostatní akce

21.09.2024

XV. Moravský seminář sester oboru AKI

Pořadatel: OAKI FN Ostrava

Olomouc

Místo konání: Olomouc

Odborný garant: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. (OAKI FN Ostrava)

Kontakt:

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
OAKI FN Ostrava
e-mail: jaromir.bystron@tiscali.cz


 

Více informací Méně informací

Ostatní akce

26.09.2024 - 28.09.2024

23. International Conference on Progress in Vaccination Against Cancer

Pořadatel: 2. LF UK, Univerzita Karlova

Praha

Místo konání: Karolinum, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Organizační výbor PIVAC 2024:

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., Ústav imunologie 2. LF UK, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika a Sotio, a.s., Praha
doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D., Sotio a.s., Praha a Ústav imunologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Dr. Luca Vannucci, M.D., PhD., Laboratoř imunoterapie, Ústav v. v. i. Mikrobiologie, Akademie věd, Praha

Kontakt (organizační zajištění):

CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD.
Hana Klimentová
tel.: +420 725 586 864
e-mail: pivac-prague@ccl.cz

říjen
Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

09.10.2024 - 12.10.2024

IXL. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

Pořadatel: ČSAKI, SSAKI

Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové 

Odborný garant: doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D., MUDr. Irena Krčmová, CSc. (Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové)

Kontakt (organizační zajištění):

Solen, s.r.o.
Mgr. Marta Boučková
tel.: +420 770 194 701
e-mail: bouckova@solen.cz

Více informací Méně informací

Ostatní akce

16.10.2024 - 19.10.2024

ESID 2024

Pořadatel: ESID

Marseille, Francie

Místo konání: Marseille, Francie

Kompletní informace na oficiálních stránkách kongresu www.esidmeeting.org.

listopad
Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

14.11.2024

Pracovní schůze ČSAKI: Alergie na jed hmyzu – klinická praxe a novinky

Pořadatel: Pracovní skupina pro hmyzí alergie ČSAKI

Praha

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha 

Odborný garant: doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. (Odd. alergologie a klin. imunologie FN Královské Vinohrady, Praha), MUDr. Martina Vachová, Ph.D. (Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň)

Kontakt (organizační zajištění):

Mgr. Vendula Pávková
+ 420 777 714 679
pavkova@solen.cz

Více informací Méně informací

Ostatní akce

21.11.2024 - 23.11.2024

FAAM-EUROBAT 2024

Pořadatel: EAACI

Atény, Řecko

Food Allergy Anaphylaxis Meeting

Místo konání: Atény, Řecko

Kompletní informace jsou dostupné na oficiálních stránkách EAACI.

Více informací Méně informací

Ostatní akce

22.11.2024 - 23.11.2024

XXV. Beskydské alergologické a imunologické dny

Pořadatel: OAKI FN Ostrava

Ostravice

Místo konání: Hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice

Odborný garant: MUDr. Mořic Jurečka (Alergologie a klin. imunologie, Příbor)

Kontakt:

MUDr. Mořic Jurečka
Alergologie a klin. imunologie, Příbor
e-mail: moric.jurecka@seznam.cz

prosinec
Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

07.12.2024

XXII. Konference sester

Pořadatel: ČIPA

Praha

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, 120 00 Praha

Odborný garant: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Jaroslava Šimoníčková (Alergologie a klinická imunologie Synlab Czech s.r.o., Praha)

Kontakt:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Alergologie a klinická imunologie Synlab Czech s.r.o.,
e-mail: vit.petru@synlab.com 

Jaroslava Šimoníčková
Alergologie a klinická imunologie Synlab Czech s.r.o.,
tel.: 277 010 521
e-mail: jaroslava.simonickova@synlab.com


 

Více informací Méně informací

Odborná akce ČSAKI

12.12.2024

Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů

Pořadatel: ČSAKI

Praha

Místo konání: Autoklub České Republiky, Opletalova 1337/29 110 00 Praha

Odborný garant: doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Kontakt:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Alergologie a klinická imunologie Synlab Czech s.r.o., Praha
e-mail: vit.petru@synlab.com