Česká společnost alergologie a klinické imunologie

ČSAKI je autonomní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Představení ČSAKI

Česká společnost alergologie a klinické imunologie je dobrovolné sdružení lékařů, vysokoškoláků – nelékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je obor alergologie a klinická imunologie.

ČSAKI je autonomní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, působící na území České republiky, a jejím sídlem je Praha.

O společnosti

Aktuality ČSAKI

Více novinek

Partneři ČSAKI

Časopis ALERGIE

Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, který oslavil v roce 2023 již 25. výročí své existence. Časopis Alergie vychází v počtu 4 čísel za rok (dle potřeby bývá doplněn suplementem) a je distribuován zdarma všem členům ČSAKI. Iniciátorem jeho vzniku a dlouholetým šéfredaktorem byl prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Partnery časopisu jsou dvě odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (Česká společnost alergologie a klinické imunologie a Česká společnost pneumologie a ftizeologie), dále Česká iniciativa pro astma a Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním. Nejlepší publikované texty v kategoriích původní práce, přehledný článek, kazuistika, jsou každoročně ohodnoceny Cenou profesora Václava Špičáka.

Více informací