Výbor společnosti

Seznam členů výboru ČSAKI: 2018 - 2021

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. – předseda
Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel: 377 104 343 fax: 377 103 397
e-mail: panzner@fnplzen.cz

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.  – místopředseda
Pracoviště klinické a transplantační imunologie, IKEM
Vídeňská 1958/9 
140 21 Praha 4
tel: 261 365 222 fax: 261 363 033
e-mail: ilja.striz@ikem.cz

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - místopředseda
Ústav imunologie 2. LF UK Praha 
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224 435 960 fax: 224 435 962
e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. – místopředseda
Alergologie a klinická imunologie 
Synlab Czech s.r.o.
Stroupežnického 18
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel/fax: 277 010 521
e-mail: vit.petru@synlab.cz

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. – vědecký sekretář
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv.Anny 
Pekařská 53
656 91 Brno
tel.: 543 183 125, sekretariát: 543 183 126,  fax: 543 183 143
e-mail: jiri.litzman@fnusa.cz

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
JB Alergo - Imuno, s.r.o.
Dělnická 24a, Havířov
tel +420 596 802 717
e-mail: jaromir.bystron@tiscali.cz
Oddělení alergologie a klinické imunologie FN a LF OU Ostrava
e-mail: jaromir.bystron@fno.cz

doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.
Centrum alergologie a klinické imunologie 
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel: 257 273 045 fax : 257 272 965
e-mail: petr.cap@homolka.cz

MUDr. Martin Fuchs
Immunoflow
Rychnovská 651
199 00 Praha 9 - Letňany
tel: 286 923 150 (151)
e-mail: mfuchs@centrum.cz

MUDr. Dalibor Jílek, CSc. - pokladník
Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice,
Sociální péče 3316/12A,
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 410, mobil služ.: 606 754 803
e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu

MUDr. Kočí Tomáš
Astmacentrum s.r.o.
Purkyňova 1849 
470 01 Česká Lípa
tel: 487 954 992
e-mail: tomas@tkoci.cz

RNDr. Vlastimil Král, CSc. – předseda Sekce laboratorní imunologie
Centrum imunologie a mikrobiologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, P.O. Box 115
400 01 Ústí nad Labem
tel: 477 751 800 fax: 477 751 817
e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav imunologie a alergologie, FN 
500 05  Hradec Králové
tel: 495 833 454
e-mail: krcmova@fnhk.cz, krcmovai@gmail.com

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel: 224 432 018
fax: 224 432 017
e-mail: petr.pohunek@LFMotol.cuni.cz

MUDr. Tomáš Rohovský
Alergologie a klinická imunologie
Hornmed, s.r.o.,
Charbulova 8 
618 00 Brno
tel: 511 112 593
e-mail: rohovsky@hornmed.cz

doc. MUDr. Petr Kučera, PhD. - předseda revizní komise
Oddělení alergologie a klinické imunologie
FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel: 267 162 917 fax: 267 162 914
e.mail: petr.kucera@fnkv.cz

prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.  – předseda Sekce imunogenetiky
Ústav imunologie
FN Olomouc
I.P.Pavlova 6 
779 00 Olomouc
tel.: 588 441 111
e-mail: frantisek.mrazek@fnol.cz

Jaroslava Šimoníčková – předsedkyně Sekce sester
Alergologie a klinická imunologie
Synlab Czech, s.r.o, Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5
tel: 277 010 521
e-mail: jaroslava.simonickova@synlab.cz
tel: 315 741 137

Olga Jůzová - předsedkyně Sekce laborantů
IKEM
PLM Oddělení klinické imunologie
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
tel: 605 922 414
e-mail: o.juzova@volny.cz

Bc. Marcela Melecká
Ústav imunologie a alergologie 
FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Tel: 377 103 387