Užitečné odkazy

Odborné společnosti a databáze

Odborná literatura a novinky z konferencí

Brdička, Herle a kol.: Genetika pro všeobecné praktické lékaře, ISBN 978-80-7496-447-3, nakl. RAABE, Praha 2020 (https://www.zdravotnictvi.raabe.cz/genetika-pro-vpl)

Evropská federace pro imunogenetiku (EFI)

https://efi-web.org

Americká společnost pro histokompatibilitu a imunogenetiku

www.ashi-hla.org

Česká transplantační společnost

www.transplant.cz

Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP

www.sotcls.cz

Česká hematologická společnost ČLS JEP

www.hematology.cz

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP

www.transfuznispolecnost.cz

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP

www.slg.cz

Česká imunologická společnost

www.biomed.cas.cz/cis

European Society for Blood and Marrow Transplantation

www.ebmt.org

Evropská imunogenetická/HLA databáze

www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla

Koordinace orgánových transplantací

Koordinační středisko transplantací Praha

www.kst.cz

Eurotransplant

www.eurotransplant.org

Dárcovství krvetvorných buněk

Český národní registr dárců dřeně

www.kostnidren.cz

Český registr dárců krvetvorných buněk

www.darujzivot.cz

World Marrow Donor Association

www.wmda.info

Akreditační orgány

Český institut pro akreditaci

www.cai.cz

Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře

www.naskl.cz

Organizátoři externích kontrol kvality pro imunogenetiku

(internetová stránka nebo kontakt)

Department for Blood Goup Serology, Medical University of Vienna

gottfried.fischer@meduniwien.ac.at

Eurotransplant Reference Laboratory

http://etrl.eurotransplant.org

HLA Proficiency Testing for Central and East Europe, Wroclaw

bogunia@iitd.pan.wroc.pl

Instand

www.instandev.de

UCLA Immunogenetics Center

www.hla.ucla.edu

United Kingdom National External Quality Assessment Service

www.ukneqas.org.uk

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

barbora.kinska@uhkt.cz, milena.vrana@uhkt.cz