Stanoviska a doporučení

Doporučené postupy

Stanoviska výboru ČSAKI

Stanoviska a doporučení EAACI - (české překlady)