Soutěž o cenu Dr. Lišky

Cena Dr. Josefa Lišky

Cena Dr. Josefa Lišky

Výbor ČSAKI vypisuje soutěž o cenu Dr. Josefa Lišky, která bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 12. 12. 2019. Cena v částce 25 000 Kč je určena pouze pro členy ČSAKI, kteří publikovali v roce 2018 významnou práci v těchto kategoriích:

Knižní monografie

Žadatel musí být  autorem, spoluautorem nebo editorem původní odborné knižní publikace v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na šíři dopadu na českou lékařskou veřejnost, zejména v oboru alergologie a klinická imunologie.

Původní vědecká práce

Žadatel musí být  autorem původní časopisecké vědecké práce v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na vědeckou hodnotu publikace. Upřednostněny budou práce vzniklé převážně na českých pracovištích.

Žadatelé podávají přihlášku spolu se zasláním jednoho exempláře publikace do 30. 4. 2019 sekretářce výboru na adresu:

Marcela Melecká
Ústav imunologie a alergologie 
FN Plzeň
alej Svobody 80
30460 Plzeň
e-mail: melecka@fnplzen.cz

Přihláška ke stažení ZDE.