Cena Dr. Lišky

Cena Dr. Lišky

Od roku 1995 je tato cena každoročně udělována výborem ČSAKI k poctě zakladatele české alergologie MUDr. Josefa Lišky za nejlepší v odborném tisku publikovanou originální vědeckou práci a za nejlepší monografii týkající se oboru alergologie a klinická imunologie, jejímž prvním autorem je člen ČSAKI. Výběr do soutěže přihlášených prací provádí komise pod předsednictvím doc. MUDr. Petra Kučery, Ph.D. Cena se uděluje vždy jeden rok zpětně na slavnostním Předvánočním setkání alergologů a klinických imunologů, konaném 2. čtvrtek v prosinci v Praze.

Cena Dr. Josefa Lišky za rok 2022

Výbor ČSAKI vypisuje soutěž o cenu Dr. Josefa Lišky za rok 2022, která bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 14. 12. 2023. Do soutěže o cenu Dr. Josefa Lišky se mohou přihlásit autoři, kteří jsou členy ČSAKI ČLS JEP nejméně tři roky. Výjimka může být udělena osobám, u nichž uplynula od ukončení jejich pregraduálního studia doba kratší než tři roky. Cena 50 000 Kč pro nejlepší práci v dané kategorii je určena pro autory, kteří publikovali v roce 2022 významnou práci v těchto kategoriích:

Knižní monografie

Žadatel musí být autorem odborné knižní publikace v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na šíři dopadu na českou lékařskou veřejnost, zejména v oboru alergologie a klinická imunologie.

Původní vědecká práce

Žadatel musí být prvním autorem původní časopisecké vědecké práce v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na vědeckou hodnotu publikace. Upřednostněny budou práce vzniklé převážně na českých pracovištích.

Žadatelé zašlou přihlášku spolu s publikací elektronickou formou do 30. 4. 2023 sekretářce výboru paní Melecké na adresu: melecka@fnplzen.cz

Přihláška ke stažení ZDE.

 

Historie udělených cen


2019

Původní vědecká práce

L.KasikovaM.HenslerI.TruxovaP.SkapaJ.LacoL.BelicovaI.PraznovecS.VosahlikovaM.J.HalaskaT.BrtnickyL.Rob  J.PreslJ.KostunI.CremerA.RyskaG.KroemerL.GalluzziR.SpisekJ.Fucikova: Calreticulin exposure correlates with robust adaptive antitumor immunity and favorable prognosis in ovarian carcinoma patients (Journal for ImmunoTherapy of Cancer Nov 2019)

Monografie

Martin Fuchs: Potravinová alergie Jak na ni, Mladá fronta 2019

2018

Původní vědecká práce

Hladíková, K., Partlová, S., Koucký, V., Bouček, J., Fonteneau J. F., Zábrodský, M., Tachezy, R., Grega, M., Špíšek R., Fialová, A.: Dysfunction of HPV16-specific CD8+ T cells derived from oropharyngeal tumors is related to the expression of Tim-3 bud not PD-1. Oral Oncology (Oral Oncology 2018;82:75-82).

Monografie – cena nebyla udělena

2017

Původní vědecká práce

Klára Dáňová, Anna Grohová, Pavla Strnadová, David P. Funda, Zdeněk Šumník, Jan Lebl, Ondřej Cinek, Štěpánka Průhová, Stanislava Koloušková, Barbora Obermannová, Lenka Petruželková, Anna Šedivá, Petra Fundová, Karsten Buschard, Radek Špíšek a Lenka Palová-Jelínková:

Tolerogenic Dendritic Cells from Poorly Compensated Type 1 Diabetes Patients Have Decreased Ability To Induce Stable Antigen-Specific T Cell Hyporesponsiveness and Generation of Suppressive Regulatory T Cells. J.Immunol. 15, 2017, 198(2) 729-740.

Monografie – cena nebyla udělena

2016

Původní vědecká práceMartina Vachová, Petr Panzner, Ivana Malkusová, Jana Hanzlíková, Tomáš Vlas:Utility of laboratory testing for the diagnosis of Hymenoptera venom Alleny,  Allergy Asthma Proc 37:248-255, 2016 (doi: 10.2500/aap.2016.37.3934) 

Monografie

Martin Fuchs, et al.:Potravinová alergie a intolerance, Mladá fronta, Praha 2016 

2015

Původní vědecká práce

Pavlína Králíčková, Barbora Kurecová, Ctirad Andrýs, Irena Krčmová, Dalibor Jílek, Marcela Vlková, Jiří Litzman: Pregnancy outcome in patients with common variable immunodeficiency,  J Clin Immunol, 2015 (DOI 10.1007/s10875-015-0188-7)

Monografie

Ilja Stříž, Vladimír Holáň:Cytokiny v klinické medicíně, Maxdorf, Jessenius, 2015

2014

Původní vědecká práce

Kayserová Jana, Včeláková Jana, Štechová Kateřina, Dudková Eva, Hromádková Hana, Šumník Zdeněk, Koloušková Stanislava, Spíšek Radek, Šedivá Anna: Decreased dendritic cell numbers but increased TLR9-mediated interferon-alpha production in first degree relatives of type 1 diabetes patiens, Clinical Immunology (2014): 153, 49-55

Monografie

Čáp Petr, Benčová Alice, Jeseňák Miloš:Vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého u asthma bronchiale

Mladá fronta a.s., 2014

2013

Původní vědecká práce

Schwarzer Martin, Srutkova Dagmar, Schabussova Irma, Hudcovic Tomas, Akgün Johnnie, Wiedermann Ursula, Kozakova Hana: Neonatal colonization of germ-free mice with Bifidobacterium longum prevents allergic senzitization to major birch pollen allergen Bet v 1, Vaccine 31 (2013) 5405-5412

Monografie

Havrdová Eva a kolektiv: Roztroušená skleróza, Aeskulap, Mladá fronta a.s., 2013   

2012

Původní vědecká práce

Nechvátalová Jana, Pikulová Zdenka, Štikarovská Dana, Pešák Sáva, Vlková Marcela, Litzman Jiří:

B-lymphocyte subpopulations in patients with selective IgA deficiency, J Clin Immunol 2012;32(3):441-8

Monografie

Vít Petrů a kolektiv:Dětská alergologie, Aeskulap, Mladá fronta a.s., 2012

2011

Původní vědecká práce

Zita Chovancová, Marcela Vlková, Jiří Litzman, Jindřich Lokaj, Vojtěch Thon: Antibody forming cells and plasmablasts in peripheral blood in CVID patients after vaccination. Vaccine 2011,29:4141- 4150 

Monografie - Cena nebyla udělena 

2010

Původní vědecká práce

Marcela Vlková, Eva Froňková, Veronika Kanderová, Aleš Janda, Šárka Růžičková, Jiří Litzman, Anna Šedivá, and Tomáš Kalina:  Characterization of Lymphocyte Subsets in Patients with Common Variable Immunodeficiency Reveals Subsets of Naive Human B Cells Marked by CD24 Expression. The Journal of Immunology, 2010, 185: 6431 – 6438 

Monografie - Cena nebyla udělena 

2009

Původní vědecká práce

Rudolf Horváth, Vít Budinský, Jana Kayserová, Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jan Starý, Jiřina Bartůňková, Petr Sedláček, Radek Špíšek:Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic haemapoetic stem cell transplantation: Implications for the development of acute graft-versus host diesease, Clin Immunol 2009, 131: 60-69

 Monografie

Petr Čáp, Martin Brezina:Neinvazivní vyšetřování zánětu u astmatu u dětí a dospělých

Aeskulap, Mladá fronta a.s., 2009

 2008 – Cena Dr.Josefa Lišky

Původní vědecká práce

J.Litzman, T.Freiberger, B.Grimbacher, B.Gathmann, U.Salzer, T.Pavlík, J.Vlček, V.Postránecká, Z.Trávníčková, V.Thon: Mannose-binding lectin gene polymorphic variants predispose to the development of bronchopulmonary complications but have no influence on other clinical and laboratory symptoms or signs of common variable immunodeficiency Clinical and Experimental Immunology, 2008, 153: 324-330

Monografie - Cena nebyla udělena 

2007

Původní vědecká práce

Klára Sochorová, Rudolf Horváth, Daniela Rožková, Jiří Litzman, Jiřina Bartůňková,Anna Šedivá, Radek Špíšek: Impaired Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF-a production in antigen-presenting cells from patients with X-linked agammaglobulinemia, Blood, 15 March 2007.Volume 109, Number 6

Monografie

Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda:Imunodeficience (2.přepracované a doplněné vydání), Grada Publishing, 2007

2006

Původní vědecká práce

Cena nebyla udělena 

Monografie

Milan Teřl,Ondřej Rybníček,Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech, Geum , 2006, 311 s. 

2005

Původní vědecká práce

Cena nebyla udělena

Monografie

Beran, J., Havlík, Vonka, V. Očkování. Minulost, přítomnost, budoucnost.  Praha:Galén,  2005. 348 s. 

2004

Původní vědecká práce

Cena nebyla udělena 

Monografie

Krejsek, J., Kopecký,O.: Klinická imunologie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2004. 941 s. 

2003

Původní vědecká práce

Cena nebyla udělena 

Monografie

Kopřiva, F.Chronický eozinofilní zánět a asthma bronchiale. Praha: Maxdorf, 2003. 224 s.  

2002

Původní vědecká práce

Lodinová - Žádníková, R.:Probiotika v pediatrii: Snížení rizika nosokomiálních infekcí perorálním osídlenímprobiotickým kmenem E.coli po narození a jeho vliv na frekvenci opakovaných infekcí a alergií po 10 a 20 letech. Alergie, 4, 2002, č. 4, s. 275-280 

Monografie - Cena nebyla udělena  

2001

Původní vědecká práce

Turzíková, J., Špičák, V., Fuchs, M., et al.:Excercise-induced gastroesophageal reflux in nonastmatic children.Allergy Clin. Immunol. Int., 13, 2001, s. 49-53. Turzíková, J.:Význam gastroezofageálního refluxu v problematice bronchiálního astmatu. Alergie, Suppl. 2, s. 48-53.

Monografie - Cena nebyla udělena

2000

Původní vědecká práce

Petřek M., Drábek J., Kolek V., Zlámal J., Welsh K. I., Bunce M., Weigl E., du Bois R. M. 2000. CC Chemokine Receptor Gene Polymorphisms in Czech Patients with Pulmonary Sarcoidosis. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 162: 1000-1003.  

Monografie - Cena nebyla udělena   

1999

Původní vědecká práce

Stříž I., Mio T., Adachi Y.:IL-4 and IL 13 stimulate human bronchial epithelial cells to release Il-8,Inflammnation.Vol.23, 1999, No. 6, p. 545-555. Stříž I., Mio T., Adachi Y.:IL-4 induces ICAM-1 expression in human bronchial epithelial cells and potentiatesTNF-a. Am.J. Physiol. 277 Lung Cell. Mol. Physiol. 21, 1999, L 58-L64. Stříž I., Mio T., Adachi Y.: Th2-type cytokines modulate IL-6 release by human bronchial epithelial cells. Immunology Letters 70, 1999, p. 83-88.  

Monografie - Cena nebyla udělena   

1998

Původní vědecká práce

Cena nebyla udělena 

Monografie

Hořejší V., Bartůňková J.:Základy imunologie. Praha, Triton 1998.   

1997

Původní vědecká práce

Cena nebyla udělena 

Monografie

Bystroň J.:Alergie. Průvodce alergickými nemocemi pro lékaře a pacienty. Mirago 1997.   

1996

Původni vědecká práce

Král V., Bartůňková J., Švorc K.:První případ syndromu deficience leukocytárních integrinů v České republice aúspěšná prenatální diagnostika v postižené rodině. Čas. Lék. čes., 135, 1996, č. 5, s. 154-158.  

Monografie - Cena nebyla udělena   

1995

Původní vědecká práce

Cena nebyla udělena 

Monografie

Fučíková T.:Klinická imunologie v praxi. Praha, Galén 1995.