Současnost

Ve shodě se stanovami ČSAKI stojí v čele sekce sester pětičlenný výbor, volený sesterskou členskou základnou vždy na dobu 4 let.

V únoru 2022 proběhly volby do výboru Sekce alergologických sester. Složení výboru naleznete ZDE

Počet členů Sekce sester se pohybuje kolem 120.

PROGRAM ČINNOSTI VÝBORU SEKCE SESTER:

- Spolupráce s výborem ČSAKI, účast předsedkyně sekce na jeho výborových schůzích, pravidelná informace o sesterských aktivitách i problémech týkajících se našeho oboru

- Spolupráce při vytváření národních ošetřovatelských standardů v alergologii a klinické imunologii

- Zajištění dostatku vzdělávacích akcí včetně odborného programu sekce sester na sjezdech ČSAKI + SSAKI konaných v českých zemích

- Šíření informací o lokálních i regionálních vzdělávacích akcích oboru AKI i mimo něj

- Aktivní součinnost se všemi sestrami pracujícími v oboru alergologie a klinická imunologie

- Přijímání námětů a připomínek členské základny sekce, pomoc při řešení problémů

- Aktivizace členské základny, hledání nových regionálních reprezentantek oboru

- Zlepšení vzájemné komunikace formou elektronické pošty

- Spolupráce se Sekcí imunologických laborantů ČSAKI

- Spolupráce se Sekcí pneumologických sester pracující při České asociaci sester (ČAS)

- Spolupráce s Českou iniciativou pro astma (ČIPA)

- Spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Praha