Současnost

Ve shodě se stanovami ČSAKI stojí v čele sekce sester pětičlenný výbor, volený sesterskou členskou základnou vždy na dobu 4 let.

Na jaře 2018 proběhly volby do výboru Sekce alergologických sester. Složení výboru naleznete zde.

Počet členů Sekce sester se pohybuje kolem 170

PROGRAM ČINNOSTI VÝBORU SEKCE SESTER:

 • Spolupráce s výborem ČSAKI, účast předsedkyně sekce na jeho výborových schůzích, pravidelná informace o sesterských aktivitách i problémech týkajících se našeho oboru
 • Spolupráce při vytváření národních ošetřovatelských standardů v alergologii a klinické imunologii
 • Zajištění dostatku vzdělávacích akcí včetně odborného programu sekce sester na sjezdech ČSAKI + SSAKI konaných v českých zemích
 • Šíření informací o lokálních i regionálních vzdělávacích akcích oboru AKI i mimo něj
 • Aktivní součinnost se všemi sestrami pracujícími v oboru alergologie a klinická imunologie
 • Přijímání námětů a připomínek členské základny sekce, pomoc při řešení problémů
 • Aktivizace členské základny, hledání nových regionálních reprezentantek oboru
 • Zlepšení vzájemné komunikace formou elektronické pošty
 • Spolupráce se Sekcí imunologických laborantů ČSAKI
 • Spolupráce se Sekcí pneumologických sester pracující při České asociaci sester (ČAS)
 • Spolupráce s Českou iniciativou pro astma (ČIPA)