Síť konzultačních pracovišť lékové alergie

pracoviště název, adresa konzultující lékař kontakt zaměření / poznámky
Brno
FN u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny v Brně
Oddělení laboratorní imunologie
Pekařská 53, 656 91 Brno
MUDr. Sáva Pešák tel: 543 183 121 mail: sava.pesak@fnusa.cz  
Brno AKIMED AKIMED, Božetěchova 79, 612 00 Brno Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. tel: 724 501 151 mail: vojtech.thon@recetox.muni.cz  
Hradec Králové Ústav klinické imunologie a alergologie
FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
MUDr. Adriana Šrotová
tel: 495 833 771; 602 828 310; 495 833 781 mail: irena.krcmova@fnhk.cz, adriana.srotova@fnhk.cz Je nezbytné vybavit pacienta lékařskou zprávou. Taktéž možnost vyšetření laboratorního- bazotesty, LTT.
Hradec Králové Klinika nemocí kožních a pohlavních
FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. tel: 495 836 389 pouze kožní projevy
Kolín Alergologická ambulance, Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s.
Žižkova 146, 280 00 Kolín
MUDr. Jaromír Paukert tel: 321 756 418
mail: jaromir.paukert@nemocnicekolin.cz
 
Olomouc Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
MUDr. Mojmír Račanský tel: 588 443 245
mail: mojmir.racansky@fnol.cz
lokální anestetika, NSA, betalaktamová ATB, antikoagulancia
Plzeň
FN Plzeň
Ústav imunologie a alergologie
FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
MUDr. Martin Liška mail: liska@fnplzen.cz  
Plzeň
FN Plzeň
Ústav imunologie a alergologie
FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
MUDr. Jana Hanzlíková tel: 377 103 399
mail: hanzlikova@fnplzen.cz
lokální anestetika, anestezie vč. myorelaxancií
Praha
FN Královské Vinohrady
Laboratoř klinické imunologie
FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. tel: 267 162 917
mail: petr.kucera@fnkv.cz

Lokální anestetika, reakce při celkové anestezii.Nezbytnou podmínkou konzultace je prvotní kontakt odesílajícího lékaře (mail, telefon) s poskytnutím lékařské zprávy s dostatečnými informacemi o pacientovi a řešeném problému, před případným odesláním pacienta k vyšetření.

Praha
FN Motol
Ústav imunologie 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5
MUDr. Marta Sobotková mail: marta.sobotkova@fnmotol.cz lokální anestetika, nesteroidní antirevmatika, jodové kontrastní látky, antibiotika
Praha
IKEM
Pracoviště klinické a transplantační imunologie, Ambulance klinické imunologie a alergologie, Institut klinické a experimentální medicíny,
Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4
MUDr. Jana Vydláková,
MUDr. Margareta Beyerová
tel: 261 362 399, 261 362 322 převážně pro pacienty IKEM, ostatní pouze po domluvě s řádným doporučením
Praha
Immunia
Immunia spol s.r.o.
Křižíkova 147/77, 186 00 Praha 8
MUDr. Eva Daňková, CSc.
MUDr. Ivana Šetinová
tel: 224 829 466
mail: dankova@immunia.org, setinova@immunia.org
www.immunia.org
konzultace a diagnostika
laboratorní testy: BAT, LTT (léky neuvedené na žádance nutno donést)
Praha Gennet s.r.o

Gennet s.r.o.,

Alergologie a klinická imunologie, Kostelní 9, Praha 7

MUDr. Lenka Sedláčková tel: 603 440 238
mail: lenka.sedlackova@gennet.cz                                               
 
Ústí nad Labem Oddělení klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní , a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem MUDr. Dalibor Jílek, CSc. mail: dalibor.jilek@kzcr.eu lokální anestetika
Zlín Ambulance alergologie a klinické imunologie plicního odd. KNTB, a.s. Zlín  Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín MUDr. Pavel Štach tel: 577 552 137, 577 552 621, mail: stach.pavel@gmail.com