Sekce, pracovní skupiny, centra

Sekce

Sekce laboratorní imunologie (SLI)
SLI byla založena v roce 1994 při České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI). V průběhu let se SLI rozrostla a má více než 100 členů (podmínkou členství v sekci je členství v ČSAKI). Členové SLI (stejně jako členové ČSAKI) volí každé čtyři roky sedmičlenný výbor. 

Sekce imunologických laborantů
Sekce imunologických laborantů byla založena v roce 2001.

Sekce alergologických sester
Sekce alergologických sester byla založena v listopadu roku 1995. Podnětem pro vznik této sekce byla iniciativa sester vytvořit v oboru alergologie a klinické imunologie jednotnou organizaci sester pracujících v tomto oboru. Rychlým rozvojem oboru alergologie a klinické imunologie a stale větší potřebou péče o narůstající počet alergicky nemocných, zvyšuje se i nutnost kontinuálního vzdělávání zdravotních sester pracujících v ordinacích alergologů.

Sekce imunogenetiky
V roce 2015 byla při České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP ustavena Sekce imunogenetiky (SI) jako otevřené sdružení pracovníků různých odborností, kteří se zabývají klinickou (transplantační) i obecnou imunogenetikou. Mezi členy sekce, kterých je aktuálně více než 70, jsou nejvíce zastoupeni pracovníci klinických HLA laboratoří. Další informace můžete najít v odkazu „Sekce imunogenetiky“.

Pracovní skupiny