Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

Profesor Václav Špičák zvolen Ambassadorem GINA 2017

Profesor MUDr. Václav Špičák, CSc., byl výkonným výborem Globální iniciativy pro astma zvolen Ambassadorem GINA pro únor 2017.

Tento prestižní titul uděluje výkonný výbor ředitelů GINA osobnostem, které se zcela mimořádně zasloužily o péči o astma ve světě a především v jejich vlastních zemích a regionech. Tyto osobnosti jsou považovány za skutečné velvyslance GINA, kteří šíří informace o moderní diagnostice a léčbě astmatu a zásadním způsobem přispívají k šíření moderních doporučených postupů v péči o astma.

http://ginasthma.org/gina-ambassador/

Ocenění profesora Špičáka je významným uznáním jeho celoživotních aktivit, které v Československu a později v České republice vedly k tomu, že péče o astma je u nás jednou z nejlepších ve světovém měřítku. Zasloužil se zcela mimořádně především o péči o astma u dětí. Inicioval založení České iniciativy pro astma (ČIPA o.p.s.) a po dlouhá léta byl jejím ředitelem. V letech 1977 – 1980 byl viceprezidentem EAACI a mnoho let (do r. 2005) předsedou ČSAKI.  V roce 2005 byl oceněn cenou J.Purkyně a v roce 2008 byl jmenován Rytířem lékařského stavu.Nadále je velmi aktivní v šíření informací o astmatu pro laiky i odborníky, od roku 2007 je šéfredaktorem časopisu pro laiky Alergie, astma, bronchitida a od roku 2008 odborného periodika Alergie – časopisu pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii.

Pane profesore, upřímně gratulujeme a děkujeme za vše, co jste vykonal. Přejeme Vám hodně sil do dalších aktivit a těšíme se na pokračování vynikající spolupráce.  

Za lektorský sbor ČIPA, o.p.s.:
Petr Pohunek, ředitel ČIPA, o.p.s.

Za výbor ČSAKI:
Vít Petrů, předseda ČSAKI

Praha, 20. 2. 2017