Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

Profesor MUDr. Václav Špičák, CSc. (14. 1. 1929 – 11. 9. 2019)

Václav Špičák byl jedním z našich dlouholetých a nejvýraznějších představitelů oboru alergologie a klinická imunologie u nás i ve světě.

Když v roce 1953 jako jeden z prvních absolventů Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze promoval, asi ještě netušil, že alergologie se mu stane celoživotním údělem, láskou i koníčkem. Pod vlivem svého velkého učitele profesora Josefa Švejcara během své dlouholeté lékařské praxe na I. dětské klinice v Praze se vypracoval nejen ve všestranně vzdělaného a klinicky uvažujícího pediatra, ale současně i v odborníka, zaměřeného na alergologii a klinickou imunologii.

V r. 1968 již jako jeden z našich předních odborníků úspěšně obhájil docentskou habilitační práci na téma „Průduškové astma v raném dětském věku“. Tehdy také vytvořil na tehdejší Švejcarově klinice u nás první dětské alergologické oddělení. Pro svůj odmítavý postoj k sovětské okupaci v r. 1968 však v období normalizace musel kliniku opustit, měl zákaz kontaktu s mediky a nesměl publikovat. K pedagogické činnosti se mohl vrátit až v r. 1979 jako učitel IPVZ. Protože ale stále toužil po kontaktu s pacienty a návrat na dětské kliniky do Motola nebyl možný, přijal v  roce 1981 nabídku k vedení dětského oddělení ve FN Bulovka v Praze. Zde pracoval do roku 1996 jako primář a potom ještě několik let na ambulanci. Svoji aktivní medicínskou činnost zakončil teprve v roce 2018 jako zaměstnanec Immunoflow, s.r.o v Praze Letňanech.

V r. 1994 byl V. Špičák na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jmenován profesorem dětského lékařství. Bylo tak dodatečně oceněno jeho celoživotní vědecko-výzkumné i pedagogické úsilí. Profesor Špičák je autorem nespočetného množství přednášek a mnoha publikací doma i v zahraničí. Mezi jeho nejznámější monografie patří „Asthma bronchiale v dětství a dospělosti“ (spolu s V. Vondrou) a učebnice „Alergologie“ (spolu s P. Panznerem). Byl neúnavným organizátorem a předsedajícím stovek odborných sympozií, pracovních konferencí, edukačních a postgraduálních kurzů a kongresů.

Několik volebních období pracoval Václav Špičák ve funkci vědeckého sekretáře a do roku 2001 jako předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), potom byl jejím čestným předsedou. V roce 1996 stál u zrodu České iniciativy pro astma (ČIPA) a mnoho let byl jejím ředitelem, založil Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem a byl jeho prvním předsedou. Zasadil se v roce 2007 o vznik České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) a až do své smrti byl jejím místopředsedou.

 

Byl sekretářem a členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předsedou oborové komise pro alergologii a klinickou imunologii České lékařské komory. Do roku 2016 celkem 45 let organizoval a lékařsky zajišťoval letní dětský ozdravný tábor pro alergiky a astmatiky, poslední roky na Šumavě. V roce 2005 byl oceněn Cenou J.E.Purkyně, v r. 2008 cenou V. Zavázala a v roce 2009 titulem „Rytíř lékařského stavu“, uděleným předsednictvem České lékařské komory.

V letech 1977 až 1980 zastával funkci viceprezidenta Evropské akademie alergologie a klinické imunologie. Angažoval se též v pracovní skupině WHO pro Globální strategii léčby a prevence astmatu. V roce 2017 byl za zásluhy o zlepšení diagnostiky astmatu, léčby, prevence a kontroly u nás i v mezinárodním kontextu jmenován výkonným výborem ředitelů Globální iniciativy pro astma (GINA) jejím ambasadorem. Byl 21let šéfredaktorem časopisu pro laiky „Alergie, astma, bronchitida“ a do konce roku 2018 byl po dobu 20 let šéfredaktorem časopisu Alergie, určeného pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii.

Profesor Špičák i ve svém vysokém věku se stále zajímal o dění v našem oboru, medicíně i ve společnosti. Byl naším vzorem, učitelem a následování hodným příkladem, zdrojem nových poznatků a životního moudra. Byl milovanou a nenahraditelnou osobností a po dlouhou dobu trvalou součástí profesních i osobních životů svých současníků.

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.