Členství a přihláška

Členství v ČSAKI je buď řádné či čestné.

Řádným členem ČSAKI se může stát lékař, nelékař-vysokoškolák, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasil s posláním a cíli České lékařské společnosti a zaváže se přispívat k jejich plnění. Toto členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem ČSAKI.

Čestným členem ČSAKI se může stát osobnost, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru alergologie a klinické imunologie. Zásady udělování čestného členství jsou upraveny zvláštním předpisem České lékařské společnosti.

Přesné podrobnosti o registraci, stejně jako formuláře přihlášek a kontaktní adresu, naleznete na stránce Registrace.

Přihláška do ČSAKI ke stažení

Chcete-li se stát členem České společnosti alergologie a klinické imunologie, musíte být lékařem, nelékařem - vysokoškolákem či jiným pracovníkem ve zdravotnictví. Pak stačí vyplnit přihlášku (ke stažení níže na této stránce) a poslat ji sekretářce výboru na adresu:

Bc. Marcela Melecká
Ústav imunologie a alergologie 
FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Tel: 377 103 387
e-mail: MELECKA@fnplzen.cz

Potom stačí již jen vyčkat schválení výborem.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie se ještě dále dělí na 4 sekce.