Pracovní skupina pro alergii na hmyzí jed při ČSAKI

Pracovní skupina pro alergii na hmyzí jed při ČSAKI

 

Zakládající členové

MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.

 

Mise:

Zvýšit úroveň vědomí a poznání o problematice alergie na jed včely a vosy (HVA) u lékařů a jiných zdravotníků v oboru AKI a i v jiných oborech.

 

Postupy:

  • Přeložení a zpracování základních evropských a světových doporučení pro diagnostiku a léčbu HVA
  • Získání základních epidemiologických dat o výskyt velmi závažných případů HVA a jejich léčbě v ČR
  • Získání základních informací o výskytu indolentních forem systémové mastocytózy, zejména s projevy systémových alergických reakcí, charakteristika pacientů
  • Zlepšení mezioborové spolupráce, např. alergolog – hematolog v diagnostice mastocytárních onemocnění
  • Zhodnocení kvality života pacientů s HVA (dotazníková šetření)
  • Poskytování konziliární činnosti v oblasti diagnostiky HVA a indikace alergenové imunoterapie hmyzími jedy (VIT) pro komplikované případy

 

Důležité informace:

Ve dnech 18. – 19. 3. 2022 proběhlo první setkání členů Pracovní skupiny pro alergii na hmyzí jed v rámci akce Venom fórum:

  • zpráva ze setkání členů Pracovní skupiny hmyzí alergie a semináře Venom fórum ZDE                                   
  • zápis z 1. setkání Pracovní skupiny HVA naleznete ZDE