2. Října

XXXVI. Sjezd Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie

Místo a datum konání:

Vysoké Tatry, 2. – 5. 10. 2019

Klasifikace:

Sjezd

Web:

http://www.ssaki.eu/?page_id=3135681

Pořadatel:

SSAKI + ČSAKI

Kontakt:

Prof. MUDr. Martin Hrubiško, Ph.D.

OKIA OUSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

tel: +421 232 249 610, e-mail: martin.hrubisko@ousa.sk