5. Října

XXXIX. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

Místo a datum konání:

Praha, O2 Universum, 5. – 8. 10. 2022

Klasifikace:

Kongres

Pořadatel:

ČSAKI, SSAKI, ČIS, SIS

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 435 960, e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz