9. září

XXX. Severočeská imunologická konference

Místo a datum konání:

Ústí nad Labem, 9. – 10. 9. 2022

Klasifikace:

Konference

Pořadatel:

Imunologie o.p.s., Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČIS, ČSAKI

Kontakt:

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 410, e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 751 800, e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz