25. března

XXVIII. Luhačovické dny

Místo a datum konání:

Luhačovice, 25. – 26. 3. 2022

Klasifikace:

Konference

Pořadatel:

ČSAKI (spolu s Lázně Luhačovice a. s. a ČPFS)

Kontakt:

MUDr. Tomáš Rohovský
Alergologie a klinická imunologie Hornmed s.r.o., Charbulova 8, 618 00 Brno
tel.: 511 112 593, e-mail: rohovsky@volny.cz

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel.: 257 273 945, e-mail: petr.cap@homolka.cz

MUDr. Irena Krčmová,CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 833 780, e-mail: irena.krcmova@fnhk.cz