13. září

XXVII. Severočeská imunologická konference

Místo a datum konání:

Ústí nad Labem, 13. – 14. 9. 2019

Klasifikace:

Konference

Kontakt:

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

tel.: 477 114 410, e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu

RNDr. Vlastimil Král, CSc.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

tel. 477 751 800, e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz