31. Října

XXVI. Konference pneumologické sekce ČAS ve spolupráci se sekcí sester ČSAKI - ZRUŠENO !!

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 31. 10. 2020

Kazuistiky v pneumologii a alergologii vážné i nevážné s doporučením pro klinickou praxi

přesunuto z termínu 16.5. 2020 

v Lékařském domě, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

program

Pořadatel:

ČSAKI (spolu s ČAS)

Kontakt:

Mgr. Jana Zelenková

Pneumologická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha

tel.: 334 436 605, e-mail: zelenkova.alergo@post.cz

Jaroslava Šimoníčková

Alergologie a klinická imunologie Synlab Czech s.r.o., Stroupežnického 18,

150 00 Praha 5 – Smíchov

tel.: 277 010 521, e-mail: jaroslava.simonickova@synlab.cz