24. března

XXIX. Luhačovické dny

Místo a datum konání:

Luhačovice, 24. – 25. 3. 2023

Lázně Luhačovice a. s

Informace:

Více informací naleznete v na webu nebo v pozvánce ZDE

Web:

https://www.lazneluhacovice.cz/25668-luhacovicke-dny

Pořadatel:

Lázně Luhačovice a. s., ČPFS, ČSAKI

Odborný garant:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., MUDr. Irena Krčmová,CSc.

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5                   

tel.: 257 273 945, e-mail: petr.cap@homolka.cz

MUDr. Irena Krčmová,CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581,

500 05 Hradec Králové

tel.: 495 833 780,  e-mail: irena.krcmova@fnhk.cz