12. května

XXII. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli: Alergie, astma, CHOPN a imunita z pohledu různých oborů

Místo a datum konání:

Litomyšl, 12. – 13. 5. 2023

Informace:

Bližší informace naleznete na webových stránkách setkání: https://setkanilekaru.cz/

Web:

https://setkanilekaru.cz/

Pořadatel:

Nadační fond pro pomoc nemocným dětem, ČSAKI, SSAKI, ČPFS,

Odborný garant:

MUDr. Jiří Novák

Kontakt:

MUDr. Jiří Novák9. května 790, 570 01 Litomyšltel.: 605 319 893, e-mail: novakjjj@gmail.com