5. Února

XXII. odborný seminář na téma Průtoková cytometrie

Místo a datum konání:

Praha, 5. 2. 2020

Lékařský dům ČLS JEP
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

Web:

http://www.ita-intertact.com/

Pořadatel:

ve spolupráci s Českou společností pro analytickou cytometrii