16. září

XIV. Moravský seminář sester oboru AKI

Místo a datum konání:

Olomouc, 16. 9. 2023

Klasifikace:

Seminář

Pořadatel:

OAKI FN Ostrava, ČSAKI

Odborný garant:

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Kontakt:

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

OAKI FN Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba 

tel.: 59 7373011, e-mail: jaromir.bystron@tiscali.cz