26. září

XI. Moravský seminář sester oboru AKI

Místo a datum konání:

Olomouc, 26. 9. 2020

program

Klasifikace:

Seminář

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Odd. alergologie a klinické imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6,

775 20 Olomouc

tel.: 585 854 314, e-mail: jaromir.bystron@tiscali.cz