12. Října

V. Den lékové alergie

Místo a datum konání:

Kutná Hora, 12. 10. 2019

Klasifikace:

Konference

Web:

https://www.nemocnicekolin.cz/den-lekove-alergie/d-1228/p1=1326

Kontakt:

MUDr. Jaromír Paukert

Alergologická ambulance, Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 02 Kolín

tel. 321 756 610, e-mail: jar.paukert@gmail.com

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

Interní-gastroenterologická klinika LF MU, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: 532 233 291, e-mail: Novotna.Bronislava@fnbrno.cz