14. září

Systémová autoimunitní onemocnění – současnost a léčebné trendy budoucnosti

Místo a datum konání:

Praha, 14. 9. 2023

Fakultní nemocnice Motol

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI, ČIS

Odborný garant:

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

tel.: 224 435 960, e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Ústav imunologie FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha

tel.: 224 435 959, e-mail: anna.sediva@lfmotol.cuni.cz