7. května

Světový den astmatu a alergie -ZRUŠENO!

Místo a datum konání:

Praha, Autoklub, 7. 5. 2020

Klasifikace:

Sympozium

Pořadatel:

ČSAKI (spolu s ČIPA a ČPFS)

Kontakt:

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

tel: 224 432 018, e-mail: petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz