4. května

Světový den astmatu a alergie

Místo a datum konání:

Praha, 4. 5. 2023

Klasifikace:

Sympozium

Pořadatel:

ČIPA, ČPFS, ČSAKI

Odborný garant:

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Kontakt:

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5,

tel.: 224 432 018,

e-mail: petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz