5. května

Světový den astmatu a alergie

Místo a datum konání:

Praha, 5. 5. 2022

Klasifikace:

Sympozium

Pořadatel:

ČIPA, ČPFS, ČSAKI

Kontakt:

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 432 018, e-mail: petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz