7. března

Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2019

Místo a datum konání:

Praha, 7. 3. 2019

Lékařský dům, Sokolská 31

Klasifikace:

Workshop

Informace:

Program

Přihláška

Kontakt:

Ing. Milena Vraná
ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel.: 221 977 484
e-mail: milena.vrana@uhkt.cz