13. Června

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Místo a datum konání:

Praha, 13. 6. 2019

Lékařský dům

Klasifikace:

Pracovní schůze

Kontakt:

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav imunologie a alergologie, FN Hradec králové, Sokolská 581, 
500 05  Hradec Králové
tel: 495 833 454, e-mail: irena.krcmova@fnhk.cz

MUDr. Tomáš Rohovský
Alergologie a klinická imunologie Hornmed, s.r.o., Charbulova 8, 618 00 Brno
tel: 511 112 593, e-mail: rohovsky@volny.cz