20. listopadu

Škola anafylaxe

Místo a datum konání:

Praha, 20. 11. 2019

Botanique hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8

Klasifikace:

Seminář

Informace:

Program

Pořadatel:

ČSAKI

Odborný garant:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.