16. Října

Škola anafylaxe

Místo a datum konání:

Brno, 16. 10. 2019

Grandhotel Brno

Klasifikace:

Seminář

Informace:

Program

Odborný garant:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.