16. Června

Setkání mladých pneumologů a alergologů

Místo a datum konání:

Olomouc, 16. – 18. 6. 2022

Klasifikace:

Workshop

Informace:

Setkání mladých pneumologů a alergologů je určeno pro lékaře do 40 let.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, účast na akci bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce se koná ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP.

Více informací a podrobnosti k registraci naleznete v pozvánce ZDE a na webových stránkách https://chiesi.xapp.cz/

Web:

https://chiesi.xapp.cz/

Pořadatel:

Chiesi

Odborný garant:

Prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová