15. Února

REPROMED – 5. Česko-Slovenský diskusní den

Místo a datum konání:

Bratislava, Slovensko, 15. 2. 2022

5. ročník diskusního dne zabývajícího se reprodukční imunologií.

program

Kontakt: Mgr. Lenka Palšová, tel. +42 1917 533 743, e-mail: lenka.palsová@medirexgroup.sk

Pořadatel:

Medirex Group Academy a SLK

Odborný garant:

RNDr. Elena Tibenská, PhD.